Windmaand december 2018

Windmaand december 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windmaand in afgeslankte vorm verder in 2019

De Windmaand gaat vanaf volgend jaar verder in afgeslankte vorm. De Windex en de APX blijven vaste maandelijkse rubrieken. Daarnaast schrijft een van de bestuursleden in elke Windmaand over de actuele zaken binnen de coöperatie. Naast de Windmaand werkt Windunie aan een nieuwsbrief voor een breder publiek.

Voor 2019 hebben we het dienstverleningspakket vanuit Windunie Groep aan de Coöperatie aangepast. We hebben keuzes gemaakt en een aantal diensten voeren we in het nieuwe jaar niet meer uit. De nadruk komt nu meer te liggen bij ledenwerving en lobby en minder bij directe ondersteuning en communicatie, zoals de Windmaand en het jaarverslag. De kosten en voorwaarden voor beëindiging blijven voor abonnementhouders gelijk.

In het eerstvolgende exemplaar van de Windmaand stelt ons nieuwe coöperatie bestuurslid Martin Wiersma zich voor en hij zal ingaan op de regiobijeenkomsten en andere actuele zaken.

Ik wens u alvast een gelukkig Nieuwjaar toe!

Axel Posthumus
Algemeen directeur Windunie