Windmaand november 2018

Windmaand november 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Houvast en inzicht in dividendbeleid

De najaarsvergadering van 2017 en het jaar 2018 stonden voor een groot deel in het teken van investeren of uitkeren. Over 2017 is besloten om geen dividend uit te keren, maar om te investeren in de toekomst. Dat betekende dat Coöperatie Windunie geen garantiekapitaal terug kon betalen en dat was een zeer moeilijke keuze.

De reden dat Windunie Groep, gesteund door het bestuur van de Coöperatie, ervoor koos om te investeren was omdat er zich kansen voordeden waarvan wij het belangrijk achtten om die te nemen. Deze kansen verhogen het te verwachten rendement in de toekomst. We hebben bijvoorbeeld een belang aangekocht in een aantal windparken: een activiteit die Windunie over de gehele breedte zal versterken: in ledenaantal, dienstverlening, rendement, opschaling, productontwikkeling en marktpositie.

Leden van de Coöperatie hebben tijdens de voorjaarsvergadering in juni van dit jaar vragen gesteld over het dividend beleid van de Windunie Groep. En ook waarom een investering uit de winst gedaan moet worden, of het geld voor die investeringen niet kan worden geleend en waarom de directie van Windunie bepaalde keuzes in die investeringen maakt.

Het bestuur van de Coöperatie en directie van Windunie Groep hebben zich gebogen over die vraag en een dividendbeleid geformuleerd om onze leden meer houvast en inzicht te geven. Dit presenteren we op de aankomende Algemene Ledenvergadering van 12 december.

Jan Slootweg
Financieel directeur Windunie