Windmaand december 2022

Windmaand december 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Prijsplafond voor duurzame energie is contraproductief en oneerlijk

Het door de overheid opgelegde prijsplafond voor duurzame energie levert financieel gezien weinig op voor de Nederlandse schatkist, belast een beperkte groep producenten (en is daarmee onrechtvaardig) en is een rem op de ontwikkeling van duurzame energie. Het realiseren van de klimaatdoelstellingen komt er niet mee dichterbij. Windunie is hierom tegen deze aangekondigde maatregel en onderneemt stappen.

Volgens voorzitter Jacco de Graaf van Windunie willen de coöperatieve energieleveranciers een bijdrage leveren aan het voorkomen van energiearmoede die ontstaat door de enorme stijging van de energieprijzen. Oktober vorig jaar heeft Windunie aangegeven dat bij de ontwikkeling van een maatregelenpakket voor de energiemarkt gekozen zou moeten worden voor robuuste, slimme maatregelen die lokaal worden ontwikkeld en uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een concept waarbij de energiecoöperaties direct gaan leveren aan lokale afnemers tegen een faire en voorspelbare prijs. Op deze manier worden inwoners jarenlang beschermd tegen grillige stroomprijzen.

In december werd duidelijk dat Nederland inzet op een prijsplafond op € 130 per MWh. Deze heffing geldt voor producenten die een productievermogen vanaf 1 MW hebben. Dit komt overeen met ongeveer 3.000 zonnepanelen of 1 grote windturbine. Naar verwachting zullen zo’n 1.500 Nederlandse productie-installaties onder de heffing komen te vallen.

Windunie vindt dit prijsplafond contraproductief en oneerlijk en onderneemt stappen. Jacco de Graaf hierover: “De coöperatie Windunie heeft haar leden inmiddels verschillende keren bij elkaar gehad om hierover te spreken. In oktober, toen de regeling net bekend was gemaakt, op de Algemene Ledenvergadering in Swifterbant en aan het einde van het jaar nogmaals met een groep leden die geraakt worden door de aangekondigde heffing.”

Tijdens deze laatste bijeenkomst is er een werkgroep gevormd die zich op drie verschillende sporen richt. In het juridische spoor wordt onderzocht wat er juridisch mogelijk is om onder deze heffing uit te komen? In het inhoudelijk spoor kijken we hoe we de maatregelen op een voor ons zo gunstig mogelijke manier kunnen beïnvloeden. In het politieke spoor voeren we acties uit richting politiek en overheid. Denk hierbij aan het toesturen van extra informatie, het aandragen van knelpunten en het benaderen van lobbyisten.

Tegelijkertijd investeert Windunie, samen met brancheorganisaties zoals NWEA en Holland Solar, veel tijd in overleg met overheid. De Graaf: “We doen mee aan het branchebrede overleg met het ministerie van Economische Zaken (EZK). De lobby en gesprekken met EZK over de uitwerking vindt in twee parallelle trajecten plaats, die voor de grote utilities en de coöperatieve aanpak. Met de brancheorganisaties hebben we veel kennis en probeert Windunie zoveel mogelijk vragen beantwoord te krijgen: er is op het ministerie nog veel onduidelijk over hoe het prijsplafond zou moeten gaan werken.”

Volgens voorzitter De Graaf moet het doel van de lobby zijn om zoveel mogelijk duidelijkheid te krijgen over hoe de maatregel moet werken én de afdracht zo laag en eenvoudig mogelijk te laten zijn voor de producenten. Hij ziet veel meer in een extra bijdrage via de winstbelasting voor alle bedrijven en hiermee ook de duurzame energieproducent. De Graaf: “Daarnaast maken we, met name via het politieke spoor, een punt van de duur van de regeling. Het is en moet een tijdelijke regeling zijn! Dit prijsplafond is geen structurele oplossing voor de problemen die EZK/Europa denkt op te lossen. Sterker nog, het is funest voor het ondernemerschap in de duurzame energie van onze leden.”

Op dit moment zijn de details van de regeling nog niet bekend. In de eerste helft van januari gaat een zogeheten internetconsultatie open. Dat betekent dat de wetteksten geschreven door EZK online komen en voor advies open staan. Ook dat moment zal Windunie aangrijpen om de eventuele maatregelen te beïnvloeden. Via verschillende kanalen zullen de leden hiervan op de hoogte worden gehouden.