Windmaand mei 2020

Windmaand mei 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Onrustige tijden op velerlei vlak

Turbulentie!

Dat was de titel van een boek, verschenen bij het 20 jarig jubileum van windenergie coöperatie Zeeuwind. Een terugblik op twee decennia met dynamiek, onverwachte gebeurtenissen, afwisseling van voor- en tegenspoed. Vandaag is het niet anders, we beleven wederom turbulente tijden.  

Dit jaar begon voor windstroomproducenten met geweldige opbrengsten en gesneuvelde productierecords. Medio maart wisten we hoe snel kansen kunnen keren: geopolitieke ontwikkelingen drukten de energieprijzen naar beneden en COVID-19 was bedreigend voor leven en welzijn. De economische lockdown duwde de stroomprijzen nóg een keer neerwaarts. Negatieve prijzen gedurende langere perioden dagen ons opnieuw uit om met slimme oplossingen te komen.

Voorjaarsvergadering op afstand

Bijeenkomen op een Algemene Leden Vergadering was er niet bij dit jaar. Dankzij de noodwetgeving kon deze voorjaarsvergadering ‘op afstand’ plaatsvinden. Voor menigeen een nieuwe ervaring. Niet in het minst voor bestuursleden. Natuurlijk hadden we elkaar graag live gezien om bij te praten, ervaringen uit te wisselen en na afloop een pint te drinken. Jammer, maar die tijden komen weer.

Wat we wél hadden: een prima verlopen ALV. Met goede vragen, veel deelnemers in de ‘live sessie’ én veel leden die de opname later nog bekeken. Wij leerden ervan dat het een snelle en goede manier kan zijn om met leden contact te hebben.

Onderwerpen waar een brede gedachtewisseling op z’n plaats is, zoals voorstellen over een ondergrens voor de contributie of een bijgesteld winstrechtenmodel, lenen zich minder goed voor een online vergadering. Die onderwerpen bewaren we voor de tijd dat we weer bijeen kunnen komen.

Poolcommissie: bitter en zoet

Turbulentie, ook wel van toepassing op de Poolcommissie. Er was ‘bitter en zoet’ in deze digitale bijeenkomst. Bitter, want de voorschotten gaan naar beneden. Dat is niet fijn, hoeveel ervaring we in de agrarische wereld ook hebben met fluctuerende marktprijzen. Zoet, omdat er een mooie nabetaling over 2019 is. Natuurlijk zijn we allemaal benieuwd wat het weer en de markt gaan doen in de komende tijd: turbulente tijden!

Vacature voor nieuwe bestuursleden

Graag vestigen we uw aandacht (nog eens) op de vacatures die er in het Coöperatiebestuur zijn. Kijk hier voor de complete vacature. Alleen al uit deze column kunt u afleiden dat het dynamisch is. Nieuwe vragen en uitdagingen blijven zich aandienen. Bestuurslid zijn is een boeiende klus. Wij denken dat er mensen zijn die het de moeite waard vinden daarmee aan de slag te gaan. En die mensen zoeken we!

Ondertussen wens ik u namens bestuur en medewerkers een gezonde en goede zomer toe.

Met vriendelijke groet,

Marten Wiersma
Bestuurslid 

Bestuur@Windunie.nl