Windmaand mei 2020

Windmaand mei 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Lobby

Windunie zet stappen op lobby gebied

Windunie vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij politiek en belangenorganisaties. Want politieke beslissingen hebben vergaande invloed op ontwikkelmogelijkheden, subsidies, rendement en kosten.

Via Energie Samen is Windunie aangesloten bij brancheorganisatie NWEA (de Nederlandse WindEnergie Associatie). Zo zorgen wij ervoor dat we de belangen van onze leden in de politiek goed vertegenwoordigen. Dankzij onze deelname aan commissies en werkgroepen kunnen we medebepalen welke onderwerpen worden geagendeerd. Het afgelopen kwartaal is een aantal onderwerpen behandeld bij NWEA waarvan we er drie uitlichten: de vertegenwoordiging van bestaande windturbines, de capaciteit op het net en SDE++.

Vertegenwoordiging bestaande Windturbines

Vaak gaat de discussie in Nederland over de ontwikkeling van parken en de windturbines van de toekomst. Het gevoel bestaat dat er daardoor minder aandacht is voor de bestaande windturbines en windparken. De problematiek die daar kan spelen, zoals bijvoorbeeld de discussie over de verlengde levensduur, is een belangrijk onderwerp voor onze leden. Op aanbeveling van Windunie/Energie Samen is geopperd om bij NWEA een commissie die zich richt op de belangen van bestaande windturbines en windparken, op te zetten. Op dit moment onderzoeken we hoe dat het beste georganiseerd kan worden.

Voortgang ‘capaciteit op het net’

De netbeheerders, vooral in het noorden van het land, geven vaak geen aansluiting af, omdat de transportcapaciteit onvoldoende zou zijn. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft daarom bij een SDE-aanvraag opgenomen dat alleen die aanvragen in behandeling worden genomen die een netaansluiting krijgen. Dit wordt vanuit de sector als onwenselijk ervaren, omdat daarmee de Netbeheerder te veel kan bepalen wat er wel en niet gebeurt.

Per geweigerde individuele aansluitingen hebben we in samenwerking met een advocatenkantoor ervoor gekozen om een dergelijke weigering voor de rechter te brengen. Resultaat tot nu toe is dat formeel dreigen met deze route al voldoende is om de aansluiting alsnog te realiseren.

De tweede manier is om via Leon Straathof, adviseur netinfrastructuur en -regulering bij Energie Samen in het lobbytraject naar EZK en de Netbeheerders aandacht voor deze materie te vragen. Dit in samenwerking met NWEA, NVDE en Holland Solar. Ook hier weer met ondersteuning van een advocatenkantoor. Het is nog zoeken naar de goede samenwerking tussen al deze partijen. De eerste resultaten uit dit traject verwachten we in de zomer.

Voortgang SDE++ openstelling

Vanaf het najaar zal eens per jaar een SDE++ openstelling plaatsvinden. Met name vorig jaar hebben we vanuit de subcommissie scherp in de gaten gehouden wat de verbreding van de regeling betekent voor wind. De impact is relatief klein, omdat, net zoals in de oorspronkelijke SDE+, wind voorrang krijgt op de meeste overige technieken. Dat wil zeggen: windprojecten kunnen eerder inschrijven, omdat ze kosten-effectiever zijn.

De andere kant van de medaille is dat de basisbedragen steeds scherper worden. In het eerste kwartaal van dit jaar hebben we meerdere gesprekken gevoerd met het Planbureau voor Leefomgeving (PBL) en EZK over de oorzaak en risico’s hiervan. De subcommissie constateert dat de uitgangspunten van de berekeningen niet in lijn zijn met de praktijk zoals in de uitwerking van de Regionale Energie Strategieën zijn geformuleerd. Een voorbeeld is dat de SDE++ uitgaat van steeds hogere turbines, een relatief hoog opgesteld vermogen en geen rekening houdt met participatiekosten, terwijl projecten in de RES-praktijk zoeken naar een optimale inpassing, kleinschalig zijn en in een intensief participatieproces worden ontwikkeld en geëxploiteerd.

Komende maand wordt de ministeriële regeling verwacht voor de najaarsronde 2020 èn het conceptadvies voor volgend jaar. De subcommissie zal zich met name richten op het conceptadvies met als doel een betere aansluiting tussen de SDE+ en de praktijk te bewerkstellen in de regeling van 2021.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie? Kijk dan hier. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Laura de Groot per mail of via telefoonnummer: 06 – 55 45 58 81.

Speciaal voor leden: ‘Mijn Windunie'

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via de knop ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. Drukt u de knop ‘Mijn Windunie’ in, dan komt u op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.