Windmaand januari 2020

Windmaand januari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie Kenniscafé

Juridische aspecten van een windproject

Windunie organiseert op het kantoor in Utrecht om de 6 weken het Windunie Kenniscafé: een kennisplatform bedoeld om kennis met collega’s te delen. Elke sessie heeft een ander thema en wordt voorbereid door een Windunie collega of door een extern persoon. Tijdens deze Kenniscafés neemt de spreker toehoorders mee in zijn of haar expertise/vakgebied en kunnen er tussendoor vragen gesteld worden. Onderwerpen die onlangs aan de orde zijn geweest: de Exploitatie-fase van Windparken (door Nick de Wilt) en de Stroommarkt (door Jochem van Egmond).

In januari spraken Machteld Derks en Jan Peters van advocatenkantoor Huddle over de juridische aspecten van een windproject. Dit laatste onderwerp bleek zeer actueel, omdat Windunie met haar eigen projecten dagelijks tegen bepaalde juridische vraagstukken aanloopt.

Machteld Derks en Jan Peters namen in vogelvlucht een aantal onderwerpen door. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gebruikt wordt voor de op te zetten projectorganisatie: contractueel middels een commanditaire vennootschap of vof of juist een rechtsvorm als een BV, een stichting of een coöperatie. Of juist een combinatie van rechtsvormen? Naast dat de rechtsvorm moet passen bij het doel van de samenwerking (wel/geen winst maken, wel/geen inspraak enz.), zijn niet alleen juridische overwegingen, maar vaak juist fiscale overwegingen de bepalende factoren welke rechtsvorm gekozen wordt.

Discussiepunt: Opstal en erfdienstbaarheid

De discussie tussen de advocaten en toehoorders kwam echt op gang toen het verschil tussen opstal en erfdienstbaarheid besproken werd. In het geval van opstal zijn objecten, bijvoorbeeld de kabels, in eigendom van de projectorganisatie ook al ligt of staat het object op andermans grond.

Bij erfdienstbaarheid is het object van de grondeigenaar en krijgt de projectorganisatie het recht om gebruik te maken van de ruimte in/onder/ boven de grond. Erfdienstbaarheid ‘voelde’ bij de toehoorders als onnatuurlijk. Wat gebeurt er bijvoorbeeld met het object als de grondeigenaar failliet gaat? Collega’s brachten vervolgens voorbeelden uit de praktijk ter sprake. Duidelijk was dat over de juridische aspecten bij een windproject nog zoveel meer te vertellen is, dat er een tweede Windunie Kenniscafé aan gewijd gaat worden.