Windmaand januari 2020

Windmaand januari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windex: december en jaaroverzicht 2019

De Windex geeft aan hoe hard het de afgelopen maand heeft gewaaid en laat zien hoe dit zich verhoudt met het te verwachten windaanbod op basis van eerdere maanden en jaren.

Download Windex december 2019

In onze Windex wordt sinds 1 juni 2017 de periode 1996 – 2015 als referentieperiode gebruikt, in plaats van 1996 – 2005. Hierdoor vallen de Windexen sinds 1 juni 2017 iets hoger uit dan daarvoor. Wilt u de cijfers omrekenen naar de oude referentieperiode (1996-2005)? Vermenigvuldig ze dan met 0,97.

Terugblik op het windjaar 2019

 

In dit artikel blikken we terug naar het windaanbod van het afgelopen jaar. De gemiddelde Windex van 2019 is met een Windex van 90 hoger dan afgelopen 3 jaar.

De Windex van een jaar wordt berekend door de productie van afgelopen jaar te vergelijken met het langjarige gemiddelde. Het langjarige gemiddelde van de jaren 1996-2015, heeft als basiswaarde 100.

De afgelopen jaren was de Windex toch weer vaak lager dan deze referentieperiode. De afgelopen drie jaar (2016-2018) was de Windex gemiddeld 85. Het jaar 2019 is met een Windex van 90 weer redelijk, want het is namelijk hoger dan 2016 (81), 2017 (88) en 2018 (84). Met deze terugblik hopen wij op een winderig 2020.

APX 2019

Dit jaar voegen wij ook een overzicht toe van de ontwikkeling van de APX van de afgelopen jaren; inclusief het profieleffect (rode stippellijn). Hierin kunt u zien dat de APX sterk daalde vanaf 2013 (ca €52) tot en met 2016 (€32). Vanaf 2016 steeg de APX weer in een rap tempo naar €52 in 2018, om daarna weer flink te dalen naar €41 in eind 2019. In de grafiek is ook te zien dat het profieleffect redelijk constant is rond €2 per MWh. Uitzondering is 2014, daar was het profieleffect ca 0,40 euro/MWh.

Maandoverzicht 2019

Ten opzichte van reguliere variatie in de Windex was de productie in januari redelijk, waarna het in februari weer veel te weinig heeft gewaaid. Maart was een super goede maand met een Windex van maar liefst 166. Hierdoor lag de productie van het hele eerste kwartaal weer op schema.

Vanaf april tot en met juli is het windaanbod altijd lager geweest dan het langjarig gemiddelde. De extra productie in augustus en september konden het achterblijven van de andere maanden hier niet goedmaken. Ook de herfststormen in november en december waren niet productief genoeg, en komt de Windex uit op 90.