Windmaand januari 2020

Windmaand januari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie en Energie Samen pleiten voor pilot ‘geïntegreerde energiesystemen’

Pilot voor inzicht in slagingskans van duurzame energieprojecten

Wat doen we met de energie die we gaan produceren, rekening houdend met de ondercapaciteit van het energienet? Dat is de vraag die centraal moet staan in een gezamenlijke pilot van Windunie, Energie Samen, de netbeheerders en Tennet.

De bedenkers van het voorstel, Windunie en Energie Samen, willen een  gezamenlijke, brede visie ontwikkelen op integratie van energiesystemen. De pilot zou in de RES-regio’s Noord-Holland Noord, Friesland, Groningen en Flevoland uitgerold moeten worden en per regio nader uitgewerkt moeten worden door leden van het Lerend Platform voor Energie en Omgeving (LEO).

Ondercapaciteit van het net is een bekend obstakel bij het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. Tot nu toe zien Windunie en Energie Samen dat de netbeheerders moeite hebben om die problematiek vanuit een integrale strategie te benaderen. Het valt de netbeheerders zwaar om oplossingen te zoeken waarin optimaal de synergie wordt opgezocht tussen bestaande en nieuwe, duurzame componenten in het energiesysteem.

Dat is jammer, vinden Windunie en Energie Samen, want daarmee worden de in het klimaatakkoord overeengekomen duurzame energieprojecten vertraagd. Alle stakeholders hebben belang bij snelle integratie van bestaande en nieuwe componenten in de duurzame energiesystemen van de toekomst. Inzicht in de mogelijkheden voor geïntegreerde duurzame energie-oplossingen helpen netbeheerders namelijk bij de vraag hoe ze in een net moeten investeren. Initiatiefnemers van duurzame energieprojecten kunnen, op basis van de uitkomsten van een pilot, beter de haalbaarheid van hun energieprojecten inschatten.

Haalbare projecten: integraal en met coalities

De pilot moet de opmaat worden naar een geïntegreerde visie. Windunie en Energie Samen willen in dat proces partijen tot samenwerking verbinden. Ze stemmen af met de netbeheerders in de RES-regio’s waar de pilot gaat lopen. Ook betrekken ze de contactpersonen uit de participatiecoalities (ook de Natuur en Milieu Federaties) in de RES-regio’s, alsmede de deskundigen op het gebied van zon, wind en opslag. Het eindresultaat van de samenwerking is een gezamenlijke visie op geïntegreerde duurzame energie-oplossingen in de genoemde RES-regio’s.

De voorwaarden voor een geïntegreerd systeem

De visie moet antwoord geven op de vraag: wat zijn de voorwaarden voor een optimale inpassing van de geïntegreerde duurzame energie-oplossingen in betreffende RES-regio’s? Daarin worden in ieder geval de volgende elementen met elkaar verbonden:

– Optimaal benutten van de ruimte voor zon en wind
– Gelijktijdigheid van zon en wind
– Optimale benutting van de netcapaciteit
– Benutten van opslag en waterstof oplossingen
– Vraag en aanbod op elkaar afstemmen
– Elektriciteit gebruiken voor warmte
– Lokale participatie coalities

Om invloed te hebben op de concept RES’en die in juni 2020 moeten worden ingediend is het belangrijk om tijdig met concrete pilotvoorstellen te komen die handen en voeten geven aan de integratie. Wilt u meedenken over deze visie? Laat het ons via mail weten, dan nemen we contact met u op.

Axel Posthumus

Directeur Windunie