Windmaand januari 2020

Windmaand januari 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Full Disclosure

Volledige transparantie in de stroommarkt

Voor leveranciers van elektriciteit is het per 1 januari 2020 verplicht om elke levering van elektriciteit aan een Nederlandse afnemer, ongeacht de bron (fossiel of hernieuwbaar), te onderbouwen met een garantie van oorsprong of een certificaat van oorsprong. Dit heeft consequenties voor ons allemaal: zowel zakelijk alsook als consument.

Al jarenlang is er een Europees wettelijk systeem actief, waarbij de transparantie van de Garanties van Oorsprong is vastgesteld en te herleiden valt. Per 1 januari 2020 wordt er ook transparantie en herleidbaarheid geboden van energie die is opgewekt met fossiele brandstoffen zoals uit kolen en gas. Daarom zijn energieleveranciers per deze datum verplicht om de herkomst van deze grijze stroom met een certificaat aan te geven. Deze certificaten heten geen Garanties van Oorsprong (GvO’s), maar Certificaten van Oorsprong (CvO’s). Het uitgangspunt is dat alle stroomconsumptie in Nederland gedekt moet zijn, hetzij door een CvO, hetzij door een GvO

CertiQ maakt onderscheid tussen grijze en groene stroom door beide vormen te certificeren. CertiQ geeft vanaf 1 januari 2020 CvO’s uit voor de productie van elektriciteit uit fossiele bronnen (kolen, aardgas, nucleair). CertiQ geeft momenteel zogenaamde ‘etiketteringscertificaten’ uit voor elektriciteit welke is geproduceerd uit fossiele bronnen voor 31 december 2019. De etiketteringscertificaten uit de productieperiode juli tot en met december 2019 worden vanaf 1 januari 2020 ook gezien als CvO’s.

De Autoriteit Consument en Markt controleert of de certificering en de naleving van deze nieuwe regels gebeurt.

Heeft u vragen? Dan kunt u terecht bij Peter Bleeker: 06 2610 4741 of via peter.bleeker@groenbalans.nl.

Bron: VEMW