Windmaand maart 2018

Windmaand maart 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Bundeling krachten energie coöperaties: ENERGIE SAMEN

ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE (Econobis), PAWEX (met deelname van de Coöperatie Windunie) en Hoom gaan hun krachten bundelen in één brancheorganisatie. Bundeling van de activiteiten van deze partijen is “een absolute voorwaarde voor het behartigen van de belangen bij de totstandkoming van het Energie Akkoord”, aldus PAWEX voorzitter Felix Olthuis.

Het vertrekpunt van de partijen is dat er de afgelopen jaren een exponentiële groei van duurzame energie coöperaties heeft plaatsgevonden. Het samengaan van de grote branchecoöperaties naar één zichtbare organisatie noemt Olthuis “een absolute voorwaarde om de snel groeiende sector van georganiseerde burgers, de zogenaamde Local Energy Communities, bij elkaar te brengen en bestaande initiatieven te bundelen voor en door de georganiseerde burger”. ENERGIE SAMEN  verleent diensten aan haar leden, de gemeenschap van energiecoöperaties en verenigingen van burgers in Nederland en verbindt zich actief met de Europese beweging van Local Energy Communities.

Brede dienstverlening

“We gaan uit van een brede dienstverlening. Daar horen beginnende initiatieven, energieloketten, verenigingen en energie coöperaties van burgers bij”, zegt Olthuis. “De organisatie gaat bovendien werken aan thema’s, die aan de energietransitie gekoppeld zijn zoals: armoedeproblematiek, adaptatie, sociale cohesie en wijkeconomie”. De ruggengraat van ENERGIE SAMEN wordt gevormd door energie- coöperaties en verenigingen, die voldoen aan de 7 principes van de ICA (International Cooperative Alliance).

Voordelen krachtenbundeling

Volgens Olthuis zitten er veel voordelen aan de krachtenbundeling, zoals professionalisering en governance met een goede structuur van besluitvorming en toezicht. De herkenbaarheid en zichtbaarheid van ENERGIE SAMEN zal groter zijn dan de energiecoöperaties en -verenigingen los van elkaar kunnen bereiken. Axel Posthumus: “Coöperatie Windunie heeft vorig jaar al de stap gezet om met al haar leden lid te worden van PAWEX. Ook daar was de gedachte dat krachtenbundeling een betere positie geeft om het ledenbelang beter te vertegenwoordigen. De stap naar ENERGIE SAMEN is daar een logisch en goed vervolg op. Ook de agrarische ondernemers maken deel uit van de omwonenden en spelen in de energietransitie een cruciale rol.”

Invulling en streven

Olthuis hoopt dat de nieuwe brancheorganisatie dit voorjaar naar buiten kan treden met organisatorische invulling, namelijk een gezamenlijke rechtspersoon in de vorm van een coöperatie van energie- coöperaties en verenigingen. Waarbij een aantal centrale functies de basis vormen: belangenbehartiging, kennisdeling, projectontwikkeling, professionalisering, warmte en de verduurzaming van woningen. Het streven is om in 2025 naar een achterban van 1 miljoen huishoudens te komen.

Positie HIER Opgewekt

Het HIER Opgewekt heeft nog een aparte positie ten opzichte van ENERGIE SAMEN. Dit heeft te maken met de governance-structuur die niet aansluit bij de andere partners. Uitgangspunt van de coöperatie ENERGIE SAMEN is dat het kapitaal van kennis en zichtbaarheid opgebouwd in de intensieve samenwerking met HIER Opgewekt versterkt wordt.