Windmaand maart 2018

Windmaand maart 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Wijziging reglement deelname aan Windunie-Pool

Ruim 90% van alle Windunie-leden heeft een contract met Windunie-Pool. Bij dit contract hoort een uitgebreid reglement waarin alle details en voorwaarden zijn opgenomen. Het reglement voor deelname aan de Windunie-Pool is gewijzigd. De Poolcommissie en het bestuur van Coöperatie Windunie zijn daarmee akkoord gegaan. Deelnemers aan de Windunie Pool krijgen nog apart bericht.

Windunie ondersteunt haar leden graag en heeft daarom gekeken naar leesbaarheid van het reglement. In het oude Poolreglement, opgesteld in 2014, stonden enkele bepalingen die inmiddels verouderd zijn. Eind vorig jaar bij de oprichting van de Zonunie-Pool, is dit naar voren gekomen. Het Windunie-Poolreglement is daarbij als uitgangspunt genomen. Ook vanwege de nieuwe langjarige overeenkomst met Greenchoice die per 1 januari 2018 is ingegaan, waren een aantal aanpassingen noodzakelijk.

Wat hebben we allemaal verbeterd?

Allereerst is de regeling ten aanzien van de meetdiensten aangepast. In het oude reglement stond dat WPBV een voorkeur heeft voor meetinrichtingen die elke vijf minuten metingen verrichten. Om kosten voor de Windunie-Pool te besparen, is het belangrijk dat we gezamenlijk de onbalanskosten zo laag mogelijk houden. In het gewijzigde reglement is daarom een bepaling opgenomen dat de meetdata niet alleen gemeten, maar ook beschikbaar gesteld moet worden aan WPBV en/of haar afnemers. Zo kunnen deze metingen gebruikt worden door WPBV – of de afnemers – om onbalanskosten te verlagen, doordat stilstand of veranderd windaanbod eerder gesignaleerd kunnen worden. Op deze manier kunnen we samen de onbalanskosten laag houden.

Terugregelen per individuele deelnemer

Halverwege vorig jaar is besloten afspraken over het zogenaamde ‘Terugregelen’ van een windturbine per individuele deelnemer te maken in plaats van voor de gehele Pool. De reden hiervoor is dat het terugregelen van windturbines slechts toepasbaar is bij een beperkt aantal aansluitingen in de Windunie-Pool. En dat er investeringen noodzakelijk zijn die de individuele deelnemer zelf moet maken indien hij zijn windturbine beschikbaar stelt voor terugregelen. Beide punten zijn in het nieuwe reglement opgenomen. Naast een aantal kleine tekstuele aanpassingen, zijn enkele artikelen verduidelijkt met een voorbeeld.

Wat merkt u hiervan?

Het gewijzigde reglement is op 14 maart jl. door de Poolcommissie, en op 20 maart jl. door het bestuur van Coöperatie Windunie akkoord bevonden en is daarmee van kracht geworden. We hebben met elkaar afgesproken dat de Poolcommissie en het bestuur het belang van u en alle andere Deelnemers vertegenwoordigen. Artikel 25 van het Poolreglement bepaalt dat deelnemers aan de Windunie-Pool van wijzigingen op de hoogte worden gebracht via e-mail en door een notificatie in de Windmaand (dit artikel). Deelnemers aan de Windunie-Pool krijgen het Poolreglement dus ook nog apart toegestuurd.