Windmaand oktober 2021

Windmaand oktober 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Snel invoeren, later optimaliseren

Codebesluit congestiemanagement

Energie Samen, de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Holland Solar hebben positief gereageerd op het ontwerp Codebesluit congestiemanagement dat de ACM in augustus publiceerde.

Met deze nieuwe regels maakt de ACM helder wanneer een net ‘vol’ is, in welke volgorde netbeheerders aanvragen dienen te behandelen, en hoe ze netgebruikers transparant dienen te informeren. Bovenal wil ACM de netbeheerders congestiemanagement echt structureel laten inzetten, om daarmee de netcapaciteit veel efficiënter te benutten en meer duurzame opwek aan te kunnen sluiten. We verwachten daarom dat invoering van dit besluit een hoop congestiegebieden weer groen doet kleuren.”

Wat regelt deze netcode?

De gewijzigde netcode beschrijft de verschillende stappen die een netbeheerder moet nemen bij het faciliteren van de vraag naar transportcapaciteit. Van lange termijn naar dagelijkse praktijk betreft dat regels voor:

  • Het periodieke proces dat de netbeheerder volgt om te berekenen in hoeverre hij voldoende transportcapaciteit beschikbaar heeft in zijn elektriciteitsnetten.
  • Hoe de netbeheerder met aanvragen voor transport moet omgaan als de grens van die capaciteit nadert.
    Als blijkt dat er congestie zal ontstaan in het betreffende deelnet, moet de netbeheerder een onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden van congestiemanagement in het gebied.
  • Hoe de netbeheerders congestiemanagement dienen toe te passen.
    De regels schrijven voor welke flexibiliteitsproducten ze van marktpartijen dienen af te nemen en welke vergoedingen ze daarvoor moeten betalen. In eerste instantie wordt marktgebaseerd congestiemanagement toegepast, waaraan marktpartijen op vrijwillige basis deelnemen. Als die  mogelijkheden zijn uitgeput en er nog steeds congestie dreigt, wordt overgegaan op niet-marktgebaseerd congestiemanagement. Hieraan moeten alle netgebruikers meedoen, tegen vergoeding van de gederfde inkomsten. De ACM hanteert een financiële bovengrens voor de jaarlijkse kosten die netbeheerders in een deelnet mogen maken voor congestiemanagement. De ACM hanteert een technische bovengrens voor congestiemanagement van 200% van de aanwezige capaciteit, mits er voldoende regelbaar vermogen beschikbaar is bij de netgebruikers. Als dat er niet is mag de netbeheerder tot 120% aansluiten.
  • Hoe de netbeheerders in de dagelijkse praktijk in moeten spelen op optredende congestie.
    Deze regels schrijven onder meer voor hoe het dagelijkse biedproces dient te verlopen voor flexibel vermogen en hoe netbeheerders restricties kunnen opleggen na sluiting van de day-aheadmarkt.

Verder stelt de ACM in dit besluit verscherpte eisen aan de transparantie die de netbeheerders moeten betrachten naar netgebruikers over bovenstaande taken. Onderdeel daarvan is dat de netbeheerders jaarlijks uiterlijk 30 april over de inzet van congestiemanagement dienen te rapporteren.

Download hier de reactie >>

Wilt u meer weten over het codebesluit congestiemanagement?

Neemt u dan contact op per mail of via telefoonnummer: 030 – 753 3100.