Windmaand oktober 2021

Windmaand oktober 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Sociale en financiële participatie voor omwonenden

Energiecoöperatie Samenstroom en Windpark Greenport Venlo tekenen overeenkomsten

Maandag 18 oktober keurde de algemene ledenvergadering van energiecoöperatie Samenstroom Venlo twee dienstenovereenkomsten goed. De overeenkomsten gaan over ‘Sociale participatie en communicatie’ en ‘Financiële participatie.’ Coöperatie Samenstroom sluit deze overeenkomsten met het consortium van Windpark Greenport Venlo (ABN AMRO Sustainable Impact Fund, Greenchoice en Windunie).

De dienstenovereenkomst ‘Sociale participatie en communicatie’ loopt via een leefbaarheidsfonds voor de omliggende wijken en buurtschappen. De dienstenovereenkomst ‘financiële participatie’ wordt geregeld door uitgifte van obligaties van Windpark Greenport Venlo Holding BV.

Henk Werkman (Projectdirecteur Windunie): “Als initiatiefnemers vinden we het belangrijk om, naast het op opwekken van duurzame stroom, op andere manieren bij te dragen aan de leefbaarheid en betrokkenheid van het gebied.” Peter Pasmans (Energiecoöperatie Samenstroom) vult aan: “Het Windpark biedt een unieke kans voor de inwoners van de omliggende gemeenten om van de rendementen mee te profiteren. De opbrengst van het windpark komt verder ten goede aan duurzaamheidsprojecten die Samenstroom met omwonenden gaat oppakken in de komende jaren.”

De omwonenden ontvangen een interessant rendement. Het minimum inlegbedrag wordt zo laag mogelijk gehouden. De toekenning van de aanvragen start bij de laagste totale inleg: hiermee wordt deelname al mogelijk vanaf aankoop van één obligatie.

Een klein deel van het rendement van het windpark gaat naar Samenstroom voor energie- en duurzaamheidsprojecten. In de komende maanden werken Samenstroom en Windpark Greenport Venlo samen aan een aanvraag bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Over Windpark Greenport Venlo

Op Greenport Venlo komen in 2022 acht windturbines die samen elektriciteit zullen opwekken voor ongeveer 30.000 huishoudens. Windpark Greenport Venlo komt langs het spoor tussen Venlo en Horst-Sevenum te liggen.

Heeft u vragen over bovenstaand of wilt u contact opnemen met Windunie?

Neem dan contact op met Henk Werkman via mail of via telefoonnummer 030 – 753 3100