Windmaand oktober 2021

Windmaand oktober 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windunie lobby

Routekaart Elektrificatie geeft 80 TWh potentieel

Er ligt een enorme opgave om de industrie in Nederland volledig op duurzame energie te laten draaien. De Routekaart Elektrificatie van de Industrie geeft aan dat minimaal 80 TWh per jaar aan elektrificatie in 2050 no-regret is en dat eenzelfde hoeveelheid voor 2030 technisch realiseerbaar is. De windsector is op termijn de belangrijkste leverancier van groene elektronen voor de industrie.

Om die tijdig te kunnen leveren is er een uitrolpad voor de elektrificatie van de industrie nodig die gelijk loopt met het uitrolpad van hernieuwbare elektriciteitsproductie. Daarom roept de windsector de nieuwe regering op om zo snel mogelijk de regierol te pakken zodat zowel de industrie, de hernieuwbare elektriciteitssector als de netbeheerders weten wat wanneer nodig is.

De industrie staat voor een enorme opgave om minder CO2 uit te stoten. Het emissiedoel van de industrie voor 2030 ligt op maximaal 37,7 Mton CO2-eq per jaar. Volgens de projectie van het PBL komen de emissies nog hoger uit voor de industrie in 2030; namelijk op 53,1 Mton (KEV 2020). Dit betekent dat er nog voor 17,4 Mton aan extra maatregelen genomen moet worden om het emissiedoel te bereiken. Directe elektrificatie van de Nederlandse industrie met groene elektronen is dé weg om dit doel efficiënt en tegen lage maatschappelijke kosten te bereiken.

Ambitieus beleidsdoel stellen

De Routekaart Elektrificatie in de Industrie brengt het potentieel voor elektrificatie in de industrie in kaart, wat tegen 2050 oploopt tot zo’n 130 TWh per jaar. NWEA is zeer tevreden dat dit grote potentieel breed onderschreven wordt. 80 TWh per jaar hiervan wordt door de Routekaart Elektrificatie aangemerkt als ‘no-regret’. Ook staat hierin dat een hoeveelheid van 80 TWh per jaar in 2030 technisch realiseerbaar is, mits iedereen direct aan de slag gaat.

De Routekaart ziet daarentegen minimaal 30 TWh/j als eerste beleidsdoel voor 2030. NWEA is van mening dat een hogere ambitie nodig is. Volgens de Routekaart is 30 TWh/j goed voor 9 Mton reductie. Dit is aan de optimistische kant, maar hoe dan ook is er daarmee minstens een verdubbeling aan maatregelen nodig om de benodigde 17,4 Mton reductie te halen. NWEA roept daarom de nieuwe regering op dit beleidsdoel meer in lijn te brengen met wat nodig is voor de reductieopgave.

Overheid moet strakke regie voeren

In de begroting van volgend jaar is door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat al 150 miljoen euro opgenomen voor onderzoek naar 10 GW extra wind op zee in 2030. Deze leveren we graag. Ook zien we nog veel kansen voor extra hernieuwbare elektriciteitsprojecten op land, mits slim ingepast. Daarvoor is stevige regie vanuit de overheid nodig op een drietal punten:

  1. Sturing op de ontwikkeling van de vraag naar elektriciteit en gelijktijdige uitrol van hernieuwbaar aanbod met een duidelijk groeipad;
  2. Goede ondersteuning van de businesscase voor wind op zee en een ophoging van de doelstelling voor hernieuwbaar op land en;
  3. Een versnelling van de aanleg van de benodigde elektriciteitsinfrastructuur door het verkorten van vergunningsprocedures en meer proactief investeren.

NWEA steunt hierin de oproep aan het kabinet van de Routekaart Elektrificatie en de werkgroep Power-to-Industrie om aan de slag te gaan met het benodigde beleidsinstrumentarium voor de grootschalige elektrificatie.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Nick van der Voort is contactpersoon voor lobbywerkzaamheden

Per 1 oktober is Nick van der Voort de contactpersoon binnen Windunie voor lobbywerkzaamheden via NWEA en het lobby overleg tussen Energie Samen en Windunie. Nick vervangt Veronique Eldering tot en met januari 2022.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Nick van der Voort per mail of via telefoonnummer: 030 – 753 3100.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.