Windmaand oktober 2021

Windmaand oktober 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

De Windunie-Pool blijft zich inzetten voor een goede prijs

Meer halen uit uw stroomcontract in collectief verband. Met deze gedachte heeft Windunie in 2014 met succes de Windunie-Pool opgericht. We bundelen naast stroom ook de krachten van onze energieproducenten, want wij weten: “samen kom je verder!”

Ook wij zagen afgelopen maanden de elektriciteitsprijs stijgen tot historische hoogte en hebben, door snel te schakelen met Greenchoice, kansen gecreëerd voor Windunie-Poolleden.

Extra hedge Windunie-Pool

Op dinsdag 5 oktober hebben wij conceptueel nagedacht over hoe we een deel van de prijs van de Windunie Pool zouden kunnen vastleggen. Dit was mogelijk door een deel van de 30% van het totale volume dat in 2022 op EPEX wordt verhandeld, nu vast te leggen (fix for floating). Daarbij profiteren we van de hoge prijzen, zonder al te grote prijsrisico’s en transactiekosten. Dit idee hebben we voorgelegd aan de volledige poolcommissie, het bestuur en de directie van Windunie. Zij stemden in, maar gaven aan dat extra vastleggen een aanvulling is op de reguliere handelsstrategie. Hier is toen besloten om de leden individueel toestemming te vragen om mee te doen met deze extra hedge.

Hierop hebben Mariska en ik vrijdag alle leden schriftelijk geïnformeerd en maandag 11 oktober hebben we in drie verschillende online-sessies bijna 200 leden bereikt. Uiteindelijk heeft ca. 2/3 van het totale poolvolume aangegeven mee te willen doen aan het vastleggen van de prijs. Dat vastleggen hebben we dinsdag 12 oktober gedaan voor gemiddeld 127 euro/MWh.

We zijn blij dat er zoveel leden gebruik hebben kunnen maken van deze actie. Uiteraard houden we onze ogen open voor nieuwe kansen voor onze (Pool-)leden in de toekomst.

Wilt u meer weten over de Windunie-Pool?

Neem dan contact op met Jochem van Egmond via mail of per telefoon: 030 753 3100.