Windmaand mei 2022

Windmaand mei 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Enexis COO Rutger van der Leeuw op bezoek bij Windpark Streepland

Rutger van der Leeuw, Chief Operating Officer en lid van Raad van Bestuur Enexis, heeft donderdag 28 april 2022 een bezoek gebracht aan het onderstation en de funderingen van Windpark Streepland.

Bij het werkbezoek werd stil gestaan bij investeringen die worden gedaan in de elektriciteitsnetten om in te spelen op de uitdagingen in de nabije toekomst. In Brabant breidt Enexis het elektriciteitsnet uit, om voorbereid te zijn op de levering van elektriciteit door de in totaal 28 windmolens die langs de A16 komen te staan, waarbij drie van Windpark Streepland.

Henk Werkman, projectdirecteur Windunie: “Ontwikkelaars van duurzame energieprojecten en netbeheerders moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat de transitie van fossiele naar hernieuwbare energie goed verloopt. Het was prettig om elkaar te spreken, want we hebben daardoor meer inzicht in – en begrip voor –  elkaars rollen, knelpunten en oplossingen.”

Een van de oplossingen is om optimaal gebruik te maken van aansluitingen door de combinatie van wind- en zonne-energie met energieopslag en door de vraag naar en het aanbod van elektriciteit directer op elkaar aan te sluiten dan nu het geval is.

Naast Rutger van der Leeuw waren bij het werkbezoek Hans Witte (hoofduitvoerder Wind A16), Jurgen Mutsaers (vestigingsmanager) en Edwin Janssen (projectleider Wind A16) aanwezig. Windpark Streepland valt onder Windenergie 16. Dat is een initiatief van de provincie Brabant om samen met 4 gemeenten windenergie langs de A16 te realiseren.

Over Windpark Streepland

Windpark Streepland bestaat uit drie windmolens bij knooppunt Klaverpolder. Initiatiefnemers en aandeelhouders zijn Windunie, Greenchoice, Meewind en het Energietransitiefonds Brabant. Het park is onderdeel van de in totaal 28 windmolens die in 2022 langs de A16 komen. De windmolens wekken samen naar schatting een vermogen op dat gelijk staat aan het verbruik van minimaal 100.000 huishoudens. Naar verwachting draait Windpark Streepland in de zomer van 2022.

Bekijk de video ‘Het elektriciteitsnet, wat is er nodig voor een windpark gebouwd kan worden?’ >>