Windmaand mei 2022

Windmaand mei 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Bestuurscolumn

Wind of change

Windunie heeft zich de afgelopen 20 jaar sterk ontwikkeld. De diensten van de coöperatie via de uitvoeringsorganisatie dragen zorg voor enkele honderden leden. Dat is iets waar wij heel erg trots op kunnen zijn. Dit werd nogmaals benadrukt door uw betrokkenheid op de drukbezochte voorjaarsvergadering.

Dit doen wij als leden en medewerkers op zo’n manier dat zowel het coöperatiebedrijf (Windunie) als de ledenbedrijven (het bedrijf van u als individuele lid) er voordeel bij hebben.

Waar het enerzijds helpt om naar buiten te kijken en anderzijds ook om naar binnen te kijken, wil ik vandaag kort stil staan bij een trend, namelijk: de aankomende verandering van ledenbestand. De verwachting is dat wind op land nog een tijd doorgroeit, maar dat dit zal leiden tot een veranderend ledenbestand waarbij grotere parken een rol spelen:

Binnen de uitvoeringsorganisatie zijn er projecten gestart om de benutting van de vrijkomende aansluitpunten te begeleiden. Welke diensten passen bij onze huidige en toekomstige leden en welke partners hebben wij dan nodig?

Per nu kennen we – op hoofdlijnen – vier diensten die een bijdrage leveren aan zowel ledenbedrijven als het coöperatiebedrijf:

Vorig jaar hebben wij onze stip-op-de-horizon vastgesteld:

“Het is ons streven dat in 2030 een zo groot mogelijk deel van de duurzame opwek is gerealiseerd in lokaal eigendom, ofwel in handen is van lokale energieke ondernemers.

Doordat wij, de huidige en toekomstige leden van Coöperatie Windunie, een zo groot mogelijk deel van de nieuwe duurzame opwek in lokaal eigendom ontwikkelen zijn wij ideaal gepositioneerd om invulling te geven aan dit streven. Daarmee kan de coöperatie groeien en bloeien.

We verbinden daarbij niet alleen onze leden, maar ook vraag en aanbod van energie. Zo zoeken we naar ondernemingskansen om, wederom in lokaal eigendom en op lokaal niveau, opslag van energie, conversie naar andere vormen van energie en koppeling met afnemers te realiseren.

Hiermee zorgen we dat we ook in dit decennium de prijs voor duurzame energie goed houden en zo, als lokale energieke ondernemers, samen het maximale halen uit duurzame energie.”

De concrete invulling van ‘de vijfde stap’, staat open voor diverse oplossingen en mogelijkheden al dan niet in pilot vorm.

Helpt u als leden en medewerkers mee om de visie te realiseren?

Jan Ubbo Berghuis
Bestuurslid

bestuur@windunie.nl