Windmaand juli 2017

Windmaand juli 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Bestemmingsplan Coevorden vastgesteld

Op 11 juli stelde de gemeenteraad van Coevorden unaniem het bestemmingsplan vast dat de bouw van zeven windturbines in twee deelparken mogelijk maakt. Goed nieuws voor Windunie en Windinvest, die (deels) eigenaar zijn van drie van de zeven molens.

De unanieme besluitvorming is niet het enige bijzondere aan de projecten bij Coevorden; de gemeente heeft in het proces voorafgaand aan het bestemmingsplan veel ruimte gelaten aan omwonenden en initiatiefnemers, om samen tot afspraken over bijvoorbeeld de turbineposities te komen. Dat is gelukt. Daarnaast zijn er met direct betrokkenen afspraken gemaakt over de exploitatiefase.

Gecoördineerde besluitvorming

Er is voor het bestemmingsplan van beide windparken een zogeheten coördinatieprocedure gevolgd. Dat betekent dat het ontwerp-bestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning tegelijkertijd ter inzage lagen. Vanwege de coördinatieprocedure kan, nu de gemeenteraad het bestemmingsplan heeft vastgesteld, ook de omgevingsvergunning worden verleend door het college van Burgemeester & Wethouders.

Vervolg

Nadat het college van B&W de omgevingsvergunningen afgegeven heeft, worden deze samen met het bestemmingsplan ter inzage gelegd voor een beroepstermijn van 6 weken. De mogelijk ingediende beroepen worden daarna door de Raad van State in behandeling genomen. Op kortere termijn wordt voor beide projecten nu toegewerkt naar het aanvragen van de SDE+ subsidie van dit najaar.

Windenergie in Coevorden

In het zuiden van Coevorden, aan de Hulteweg langs het Coevorderkanaal, zullen in 2019 drie molens verrijzen: twee molens van ontwikkelaar Kwind en één molen waar Windunie samenwerkt met een lokale agrarisch ondernemer. Ten oosten van Coevorden bij Weijerswold zijn plannen voor vier turbines; twee van Raedthuys Pure Energie en twee van Windunie. In beide projecten is Windinvest betrokken bij de ontwikkeling; Windinvest bestaat uit leden van Windunie die samen investeren in projecten van Windunie Development.