Windmaand juli 2017

Windmaand juli 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Windsector benadrukt belang en presenteert grote ambities

NWEA publiceert Manifest Wind op Land

Op 6 juli verscheen het Manifest Wind op Land, een document waarin de windsector aan de overheid de verwachte ontwikkelingen op het gebied van wind weergeeft en haar eigen ambities en voornemens daarin uiteen zet. We zijn blij dat we hier samen met PAWEX aan mee hebben kunnen werken en voelen ons door het Manifest ondersteund. Een mooi eerste resultaat van de hernieuwde samenwerking met PAWEX.

Sinds 1 januari 2017 is Windunie met al haar leden lid geworden van PAWEX. Met deze stap heeft een groot deel van de particuliere windturbine-eigenaren in Nederland de gelederen gesloten en treden we gezamenlijk op naar vooral de Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) en de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Namens PAWEX zit Axel Posthumus (Windunie) in het dagelijks bestuur van NWEA en Felix Olthuis (ResCoop) in het dagelijks bestuur van de NVDE.

Ambities voor wind op land

Met het gezamenlijke lidmaatschap en het mee-ontwikkelen van het manifest zorgen Windunie en PAWEX samen dat wind op land goed vertegenwoordigd is; iets waar we voor moeten waken in de snelle opkomst van wind op zee. In het manifest is dat goed gelukt. Samen met Rijk, provincies en gemeenten wil de windsector zich voor wind op land inzetten op het delen van de opbrengsten met de directe omgeving: 50% moet (indien gewenst door de omgeving) opengesteld worden voor participatie aan burgers of bedrijven. Daarnaast spreekt de windsector een sterke voorkeur uit voor regionale energiestrategieën; dat geeft ruimte voor initiatieven met steun van onderop. Ook moet de financiële verantwoordelijkheid in de regio neergelegd worden.

Oproep aan de overheid

Het manifest benadrukt het belang van windenergie in de energietransitie en eindigt met een vraag aan de overheid, namelijk of zij duurzame energiedoelstellingen voor de lange termijn op wil stellen en deze ook concreet en controleerbaar wil maken. De windsector zegt op haar beurt toe om een positieve bijdrage aan de Nederlandse energievoorziening te leveren door grote ambities te formuleren die een snelle verduurzaming kunnen realiseren. Ook zet ze zich in om de kostprijs van windenergie te verlagen, zodat windenergie naar verwachting in 2025 zonder overheidssteun kan.

U leest het hele manifest op de website van NWEA.