Windmaand juli 2017

Windmaand juli 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Dit najaar wegens succes herhaald

Eerste Windunie zonne-inkoopactie van 2017 groot succes

Afgelopen lente heeft Windunie weer een zonnepanelen-inkoopactie georganiseerd. Met groot plezier kunnen we melden dat alle vijftien deelnemende leden de hoogste categorie SDE+ subsidie toegekend hebben gekregen! Een vliegende start die we in het najaar zullen herhalen voor onze leden die ook zonnepanelen willen.

Voor de najaarsactie zullen we inschrijven in de SDE+ ronde van oktober. Daarom starten we vanaf nu al met de inventarisatie van deelnemende leden en begint de actie in augustus, zodat we genoeg tijd hebben om de benodigde gegevens te verzamelen. Interesse in de ontzorg- en inkoopactie? Bel of mail Carel Kooij: 0627157051 of carel.kooij@windunie.nl.

Vervolg van de voorjaarsactie

Voor de deelnemende leden van de voorjaarsactie zijn we momenteel een samenwerkingsverband aan het opzetten met een ervaren partij die ons kan bijstaan op het gebied van inkoop, techniek en borging van de kwaliteit van de zonnepanelen. Ook zijn we in gesprek met Greenchoice om voor deze leden een gunstig zonstroomcontract te sluiten. We houden u op de hoogte van de voortgang.

Update overige zonactiviteiten

Zonnepanelen voor Friesland Campina

En er is nóg meer goed nieuws: Windunie zal namelijk ook voor een tiental leden van Friesland Campina een zonnepanelenactie gaan verzorgen. Dit heeft als voordeel dat we in de onderhandeling met toekomstige leveranciers een nog gunstigere uitgangspositie hebben.

Zon op land

Windunie heeft de afgelopen maanden onderzocht of het mogelijk is om een zonneweide op agrarische grond te ontwikkelen. Gebleken is dat de mogelijkheden verschillen per provincie, maar over het algemeen is het nu nog lastig. De meeste provincies waarvan we het beleid hebben onderzocht (Noord Holland, Friesland en Groningen) stellen strenge ruimtelijke voorwaarden, waardoor er weinig initiatieven van de grond komen.

De provincie Flevoland, waar zonneweides op landelijk gebied (nog) niet zijn toegestaan, is beleid aan het opstellen om dit in de nabije toekomst onder bepaalde ruimtelijke voorwaarden mogelijk te maken. De provincie heeft Windunie gevraagd hierover mee te denken. Ook heeft in juni de Atelierweek Zon plaats gevonden, waar Windunie en een aantal Windunieleden op verschillende sessies aanwezig waren. Een van de sessies ging specifiek over zonneweides nabij windturbines. Omdat een zonneweide op dezelfde aansluiting als de windturbine kan worden aangesloten, brengt dit minder investeringskosten met zich mee. Ook de netbeheerders zijn blij, omdat er bij een combinatie van wind en zon een meer continue belasting van het net plaatsvindt. Aan het eind van de Atelierweek konden we opmaken dat het in de lijn der verwachting ligt dat Flevoland haar beleid hier op gaat aanpassen. Dit kwam mede door de aanwezigheid van een aantal Windunieleden, die een levendige discussie teweeg hebben gebracht! Het is nog even wachten hoe het beleid eruit komt te zien; begin 2018 zullen we het zeker weten.

Zonunie

Windunie hecht waarde aan strategisch omgevingsmanagement: dat houdt in dat we bij de ontwikkeling en exploitatie van windmolens ook naar andere mogelijkheden kijken om aan de wensen van omwonenden, gemeenten en provincies te voldoen. Het ontwikkelen van zon-PV past binnen dit kader. We hebben grote ambities op het gebied van zon. De aankomende samenwerking met Greenchoice en een derde partij moet daar vorm aan gaan geven. Wie weet ligt er een Zonunie in het verschiet!