Windmaand juli 2017

Windmaand juli 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Gecorrigeerde referentieperiode voor realistischer beeld van het windaanbod

De Windex aangepast

Om goed te kunnen bepalen hoe hard het de afgelopen maand heeft gewaaid, hebben we de Windex. Maar het ijkpunt waarmee we de Windex bepalen, zullen we vanaf deze maand corrigeren. Op die manier ontstaat een realistischer beeld.

De Windex is het maandelijkse windaanbod ten opzichte van de referentieperiode 1996 – 2005. Het windaanbod in deze referentieperiode is gelijk gesteld aan 100 Windexpunten. Omdat dit een langjarig gemiddelde is, is dit het windaanbod dat we ook in de toekomst zouden verwachten. In de Windextabel die elke maand in de Windmaand staat, is het te verwachten windaanbod (oftewel het windaanbod in de referentieperiode, op de eerste regel van de tabel) en het werkelijke windaanbod weergegeven (oftewel het windaanbod in die maand van dit jaar, op de derde regel). Door het maandelijkse windaanbod met het windaanbod uit de referentieperiode  te vergelijken kun je zelf zien hoe hard het heeft gewaaid en of dat gemiddeld, meer of minder was dan de verwachting voor die maand.

Lager windaanbod

De afgelopen paar jaar is het werkelijke windaanbod steeds iets lager uitgevallen dan het verwachte windaanbod. Blijkbaar heeft het tussen 2005 en 2015 minder hard gewaaid: de Windex van die periode is geen 100 maar 94,7. Klimaatdeskundigen zeggen dat dit niet per sé een trendbreuk betekent; daarvoor moet de wind over een nog veel langere periode gemeten worden. De lagere Windex tussen 2005 en 2015 betekent dus niet per definitie dat het ‘in het algemeen’ minder is gaan waaien.

Nieuwe referentieperiode

Desondanks denken wij dat de Windex accurater wordt als we het ijkpunt veranderen in een langere referentieperiode. Nu er meer jaren beschikbaar zijn als referentieperiode kunnen we een betere afspiegeling van het langjarig gemiddelde windaanbod maken. Daarom nemen we vanaf juni 2017 de periode 1996 – 2015 als referentieperiode. Het gemiddelde windaanbod in deze periode wordt op 100 Windexpunten gesteld. Hiermee ontstaat een realistischer beeld over hoe goed de turbines hebben gepresteerd. Vanuit deze nieuwe Windex is de oude Windex te berekenen door te vermenigvuldigen met 0,97.

Windex juni 2017

Hieronder vindt u de nieuwe Windex van juni 2017, met de nieuwe referentieperiode 1996-2015.

Wilt u deze cijfers omrekenen naar de oude referentieperiode (1996-2005)? Vermenigvuldig de cijfers dan met 0,97.

Vragen?

Vanaf nu zullen we de gecorrigeerde Windex in de Windmaand laten zien. We hopen dat we hiermee tegemoet komen aan de wensen en behoeftes van onze abonnees. Mocht u vragen of opmerkingen hebben naar aanleiding van de gecorrigeerde Windex, neem dan contact op met Jenno Ringersma via jenno.ringersma@windunie.nl.