Windmaand maart 2022

Windmaand maart 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Lobby

Plafond op zon en wind in SDE++ frustreert verduurzaming

21 maart is een brief naar de Kamer gestuurd over de openstelling van de SDE++ voor 2022. In de brief wordt een plafond voor hernieuwbare elektriciteit uit zon en wind op land en dak genoemd. NWEA en Holland Solar vinden het instellen van dit plafond in het licht van de klimaatdoelstellingen en de situatie in Oekraïne een onbegrijpelijke beslissing.

De brancheverenigingen roepen daarom Kamerleden op om deze week in het debat met de minister te bepleiten dat het plafond voor hernieuwbare energie in de SDE++ wordt losgelaten.

Toename vraag duurzame elektriciteit

Om de klimaatdoelen te halen, hebben we voor 2030 heel veel extra duurzame elektriciteit nodig. Er zijn de komende tien jaar, naast zonnestroom en windenergie, niet echt substantiële CO2-vrije bronnen hiervoor beschikbaar. Terwijl het elektriciteitsverbruik van de huidige 110 TWh zal toenemen tot ongeveer 200 TWh in 2030. Dit door elektrificatie van de industrie, toename van elektrische vervoersmiddelen, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en met name de omzetting van grijze naar groene waterstof voor mobiliteit en de industrie. Tijdens het opstellen van het Klimaatakkoord was deze extra vraag nog niet voorzien. De extra volumes wind op zee zijn voor deze hoeveelheid elektriciteit onvoldoende.

Snel van Russisch gas af

Wind- en zonnestroom zijn niet alleen een belangrijke optie voor de transitie naar duurzame energie, maar ook een oplossing om op een snelle manier van grote hoeveelheden Russisch gas af te komen.

Bovendien zorgt zonne-energie met windenergie op veel momenten nu al voor veel lagere elektriciteitsprijzen. Deze bronnen zijn met de hoge gasprijzen immers veel goedkoper dan de elektriciteit uit centrales. Zo beperkt meer duurzame energie dus een extreem hoge elektriciteitsrekening voor huishoudens en bedrijven.

Steun van gemeenten en provincies

IPO, VNG en Waterschappen pleiten voor het loslaten van een plafond op hernieuwbare elektriciteit in hun recent gepubliceerde brief over de openstelling van de SDE++ 2022. In de RESsen is rond de 55TWh aan zon en wind in de plannen opgenomen. Een plafond van 35TWh voor hernieuwbare energie staat de plannen van de RES regio’s in de weg.

NWEA pleit voor het zo snel mogelijk loslaten van het 35 TWh-plafond in de SDE++, om zo hernieuwbare energie, onafhankelijk van buitenlandse regimes, een kans te geven. Hiermee kunnen burgers, boeren en bedrijven wind- of zonnestroomprojecten realiseren.

Windunie lobby via NWEA

De Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA) is de branchevereniging van de windsector. NWEA bevordert de ontwikkeling van windenergie met het oog op een duurzame Nederlandse energievoorziening. Voor en met haar leden werkt NWEA aan een sterke windsector. Windunie is via Energie Samen lid en zet zich via NWEA in voor nieuw beleid en lobbytrajecten.

Wilt u meer weten over lobby door Windunie?

Kijk dan op de lobby pagina van de Windunie website. Heeft u ideeën voor onderwerpen die geagendeerd moeten worden? Neemt u dan contact op met lobby-coördinator Véronique Eldering per mail of via telefoonnummer: 06 – 30 90 03 91.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken.

Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.