Windmaand maart 2022

Windmaand maart 2022
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windunie voert verkenning waterstof uit

Kunnen een windpark, zonnepark, batterij en waterstofproductie elkaar versterken? Om deze vraag te beantwoorden startte Windunie in opdracht van windpark Streepland een verkenning. Met een financiële QuickScan en expertsessies werden de kansen en belemmeringen in kaart gebracht.

Daaruit kwam naar voren dat de scenario’s waarbij meerdere technieken worden gecombineerd goede business cases laten zien. Waar een zonnepark en een batterij een meer robuuste financiële haalbaarheid hebben, zit er nog veel onzekerheid in het verdienmodel van de elektrolyser voor waterstofproductie. De afzetprijs van groene waterstof is hierbij op dit moment nog het grootste aandachtspunt, omdat de kostprijs van waterstof geproduceerd met duurzame bronnen hoger ligt dan de kostprijs van waterstof geproduceerd met fossiele bronnen.

Verkenning laat waarde combinatie duurzame opwek en flexibiliteit zien

Maar wat zeker is: in de combinatie van duurzame opwek (een wind- en zonnepark) en flexibiliteit (energieopslag in batterijen en conversie naar waterstof) zit waarde. Waarde voor het Nederlandse energiesysteem van de toekomst en waarde voor de investeerders. Een dergelijk project wordt wel als complex ervaren, omdat het verschillende ‘commodities’ betreft (elektriciteit en waterstof), de financiering niet eenvoudig zal zijn en er nog veel onduidelijk is over hoe optimalisatie tussen de verschillende onderdelen te bewerkstelligen.

Lokaal mooie kansen

In de verkenning is er ook gekeken naar hoe er lokaal mooie kansen kunnen ontstaan voor de afzet van groene waterstof aan bijvoorbeeld een logistiek park, directe koppeling van vraag en aanbod van elektriciteit door netcongestie of een bijdrage aan het balanceren van het elektriciteitsnet met de inzet van een batterij. Windunie volgt de ontwikkelingen met betrekking tot systeemintegratie op de voet, door onder andere contacten te onderhouden met technologiebedrijven en kennisinstituten, het bijwonen van congressen, activiteiten van brancheorganisaties te volgen en pilotprojecten op te zetten

Bent u ook geïnteresseerd in het verkennen van de mogelijkheden voor gecombineerde duurzame opwek en flexibiliteit?

Neemt u dan contact op met Myrte Koch via mail of bel naar 030 – 753 3100.