Windmaand juni 2018

Windmaand juni 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Dorpsmolen voor bewoners Bommelerwaard

De inwoners van de Bommelerwaard krijgen een dorpsmolen waar zij via de Windcentrale mede-eigenaar van kunnen worden. Het Windpark Bommelerwaard-A2 en de provincie Gelderland hebben daartoe de afgelopen maanden afspraken gemaakt.

Het inpassingsplan van Windpark Bommelerwaard-A2 ligt op 3 juli bij Provinciale Staten (PS) ter besluitvorming voor. Een van de onderdelen van de afspraken die Windpark Bommelerwaard-A2 met de provincie Gelderland heeft gemaakt, is dat één van de drie windturbines als ‘dorpsmolen’ beschikbaar komt voor inwoners van de Bommelerwaard. Het Windpark Bommelerwaard-A2 en de Windcentrale zijn onlangs een overeenkomst aangegaan met elkaar, waardoor deze dorpsmolen gerealiseerd kan worden.

Winddelen

De Windcentrale zorgt ervoor dat huishoudens in de Bommelerwaard met elkaar mede-eigenaar kunnen worden van de dorpsmolen. Dit doet de Windcentrale door de molen op te delen in verschillende ‘Winddelen’. Een huishouden kan één of meerdere Winddelen kopen om zo eigen groene stroom mee op te wekken. Een Winddeel levert jaarlijks gemiddeld 500 kWh op en een rendement van 6%. De stroom die een Winddeel opwekt, wordt verrekend met de energierekening van de eigenaren.

“Door de overeenkomst van Windpark Bommelerwaard-A2 en de Windcentrale krijgen burgers en bedrijven uit de omgeving de kans om lokaal groene stroom op te wekken” zegt Windpark Bommelerwaard-A2 voorzitter Hein de Kort. “Bovendien dragen ze op deze manier bij aan de energietransitie”. De inwoners van de Bommelerwaard krijgen voorrang en een korting op de Winddelen waardoor het rendement nog hoger wordt.

Mede-eigenaar worden

De Windcentrale stelt de komende maanden de inschrijving open voor de dorpsmolen van windpark Bommelerwaard-A2. Iedereen kan zich gratis en vrijblijvend inschrijven. Inwoners van de Bommelerwaard krijgen voorrang. Geïnteresseerden kunnen terecht bij het bestuur van het Windpark door een mailtje sturen naar: Windparkbommelerwaarda2@gmail.com. U kunt ook direct naar de website van de Windcentrale.