Windmaand juni 2018

Windmaand juni 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Windunie blikt terug op succesvolle WindDays 2018

De WindDays 2018 op 13 en 14 juni stonden in het teken van netwerken, kennis uitwisselen en samen nadenken over de toekomst van windenergie. Innovaties en vooruitstrevende projecten werden tijdens sessies gepresenteerd en de op de beursvloer stonden zo’n 70 bedrijven, waaronder Windunie.

Een van de high lights was de opening van de WindDays door André Kuipers met een inspirerend verhaal over zijn ervaringen en waarnemingen van klimaatverandering als astronaut in het ISS.

Pascal Weijers over “Lokale betrokkenheid bij windprojecten”

Directeur exploitatie Pascal Weijers sprak in de sessie van Bosch & Van Rijn over lokale betrokkenheid bij windprojecten, samen met Qurrent, Windcentrale en Deltawind. Als casus gebruikte Pascal de Nieuwe Molenaars en vertelde over de lessons learned:

  • Ieder windproject is maatwerk!
  • De mogelijkheid tot investeren tijdens de planvorming vergroot draagvlak;
  • Het aantal daadwerkelijke investeerders in de voorfase is beperkt;
  • Lokale partners zijn cruciaal;
  • Professionele ondersteuning voor de lokale partner(s) is nodig.

Winduniestand en WindNieuws

Windunie blikt terug op succesvolle WindDays 2018: Algemeen directeur Axel Posthumus werd geïnterviewd door hoofdredacteur WindNieuws Titia van leeuwen. En de Windunie stand met ROM3D visualisatie van Windpark Blauw en de “Windunie Tony’s” was een drukbezochte netwerkplek op de beursvloer.

 

Slotdebat

Siward Zomer (ODE Decentraal), Yttje Feddes (Feddes/Olthof Landschapsarchitecten) en Arnold Spek (Eneco) sloten, onder leiding van de scherpe journalist en energietransitie expert, Remco de Boer de WindDays 2018 af.