Windmaand juni 2018

Windmaand juni 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Investeren of uitkeren, dat is de vraag...

Investeren of uitkeren? Dat is de vraag die de directie van Windunie Groep en aandeelhouders zichzelf regelmatig stellen. Zoals gedeeld op de ALV, is over 2017 besloten om geen dividend uit te keren, maar te investeren in de toekomst. Dat betekent ook dat Coöperatie Windunie op dit moment onvoldoende middelen heeft om garantiekapitaal terug te betalen. Dat is niet fijn en maakte de keuze ook heel lastig. Toch is het wel fijn dat we het überhaupt kunnen hebben over het wel of niet uitkeren van dividend, want het laat zien dat het goed gaat met Windunie Groep.

De reden dat Windunie Groep, gesteund door het bestuur van de Coöperatie, er dit jaar voor heeft gekozen om te investeren en niet uit te keren is omdat er zich momenteel veel kansen voordoen, waarvan wij het belangrijk achten om daar nu invulling aan te geven. Kansen die het te verwachten rendement in de toekomst verhogen. We zijn bijvoorbeeld bezig met de aankoop van een belang in windparken: een activiteit die Windunie over de hele breedte zal versterken: in ledenaantal, in dienstverlening en in rendement. Deze investering doen we samen met derden. Die daarmee onderstrepen dat ook zij verwachten dat die investering rendeert! Daarnaast moet Windunie blijven investeren in het aannemen van mensen om onze dienstverlening in opschalings- en herstructureringstrajecten goed te kunnen blijven uitvoeren.

Ook in productontwikkeling blijven we tijd en geld steken, omdat dit belangrijk is voor onze leden en marktpositie. Dat dit rendeert, heeft zich wel bewezen in de enorme groei van zonneactiviteiten binnen de organisatie. Tot slot is er geld nodig om risico’s die dit alles met zich mee brengt af te dekken.

Leden van de Coöperatie hebben zich terecht kritisch geuit op het uitblijven van dividenduitkering. Ze vragen zich af waarom een investering uit de winst gedaan moet worden, of het geld voor die investeringen niet kan worden geleend en waarom de directie van Windunie bepaalde keuzes in die investeringen maakt. Ook: kan er niet een duidelijk dividendbeleid komen?

Een andere vraag die ook tijdens de ledenvergadering is gesteld en die wij ons natuurlijk ook stellen, is: gelden onze overwegingen over 2017 elk jaar en komen we daarmee ooit tot een uitkering? Ons antwoord is dat het bestuur van de Coöperatie en directie van Windunie Groep zich de komende tijd zullen buigen over die vraag: wij gaan een dividendbeleid formuleren om onze leden meer houvast en inzicht te geven. Zoals gezegd; fijn dat we daaraan toe zijn. En mocht u hier input op willen geven: wij staan open voor uw ideeën en wensen.

Jan Slootweg

Financieel directeur Windunie