Windmaand juni 2018

Windmaand juni 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel

Energie Samen behaalt resultaten bij het Klimaatakkoord

Vijf coöperaties en verenigingen op het gebied van duurzame energie werken vanaf april jongstleden samen binnen één koepelcoöperatie onder de naam Energie Samen: ODE Decentraal, REScoopNL, ECODE, Hoom en PAWEX met deelname van de Coöperatie Windunie. Siward Zomer zit namens Energie Samen aan de elektriciteitstafel om mee te praten over de invulling van het Klimaatakkoord dat eind juni gereed moet zijn.

Siward Zomer wordt ondersteund door Felix Olthuis, bestuurslid NVDE en Axel Posthumus, bestuurslid NWEA. Axel heeft bovendien een aantal keer Siward vervangen aan de electriciteitstafel. We zijn trots op de behaalde resultaten tot nu toe en het commitment dat door de meeste partijen wordt gegeven. Een paar belangrijke resultaten:

  1. Wind op land blijft naast zon vol op de agenda staan. Genoemd worden mogelijke targets van 15 GW Wind op Land 25 GW Zon in 2030;
  2. Provincies en gemeenten nemen hun verantwoordelijkheid en krijgen targets toebedeeld op basis waarvan de voortgang wordt gevolgd;
  3. In regionale Energiestrategieën wordt vastgelegd wat er in een regio aan duurzame energie ontwikkeling wordt gerealiseerd. Deelname van de bevolking is in deze strategieën cruciaal;
  4. Bepalend wordt de samenwerking tussen (lokale) overheden, bedrijfsleven en omwonenden in het realiseren van de duurzame energie transitie. Gelijkwaardigheid is het sleutelwoord en eigenaarschap van de omwonenden op fiftyfifty basis is een belangrijke doelstelling.

Al met al bieden deze resultaten voor de leden van Coöperatie Windunie en PAWEX volop kansen voor de toekomst om een belangrijke rol in de duurzame energie transitie te blijven spelen. Wordt vervolgd.