Windmaand juni 2018

Windmaand juni 2018
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend artikel
Na voor-informeren achterban volgen begin juli vier avonden voor omwonenden

Terinzageperiode Windplanblauw van start

Van 22 juni tot en met 8 augustus liggen het ontwerp-inpassingsplan en de ontwerpbesluiten van Windplanblauw ter inzage. Om iedereen hierover te informeren organiseren het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de initiatiefnemers van Windplanblauw in de maand juli vier inloopbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten informeert Windplanblauw de aanwezigen ook over de mogelijkheden om te participeren in het windpark.  

 

Tijdens de inloopbijeenkomsten worden aanwezigen geïnformeerd over de laatste stand van zaken van het nieuwe, nog te realiseren windpark. Er is een 3D model waarop de nieuwe situatie te zien is; daarnaast zijn er allerlei posters met thema’s uit het milieueffectrapport (MER). Denk aan ecologie, geluid, slagschaduw, verlichting, maar ook projectspecifieke onderwerpen zoals turbines in het Swifterbos.

Avond voor eigen achterban

Er is al een eerste inloopbijeenkomst georganiseerd voor de eigen achterban: de leden van SwifterwinT. Zo’n 40 leden kwamen langs om zelf te zien wat er nu eigenlijk ter inzage ligt, en hoe dit begin juli aan het publiek gepresenteerd wordt. Vereniging SwifterwinT heeft 145 leden die wonen of werken in het projectgebied, waarmee zo’n 85% van het gebied is aangesloten bij de ontwikkeling van het project. SwifterwinT werkt in het gebied nauw samen met Nuon onder de naam Windplan Blauw. Een aantal leden van SwifterwinT zijn ook lid van coöperatie Windunie.

Bezoek Windplan Blauw

Voor wie geïnteresseerd is in de ontwikkelingen in Windplan Blauw, kan binnenkort naar één van de inloopbijeenkomsten komen. Die worden op onderstaande data en locaties georganiseerd:

  • 2 juli, De Koningshof, Urk (19.00 – 21.00 uur)
  • 5 juli, Stadhuis, Lelystad (18.00 – 20.00 uur)
  • 9 juli, Open Hof, Dronten (19.00 – 21.00 uur)
  • 10 juli, De Hoeksteen, Swifterbant (18.30 – 21.00 uur)

Meer weten?

Voor meer informatie over Windplan Blauw, zie www.windplanblauw.nl, like de Facebookpagina of schrijf je in voor de nieuwsbrief door een mailtje te sturen naar info@windplanblauw.nl.