Jaaroverzicht 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Samenwerken met Windunie

Windunie is gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigen­dom. We doen dit samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, energie-communities en bewoners. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord. Windunie zet zich in voor maximaal lokaal eigendom tot 90%. Lees wat onze leden en samenwerkingspartners vinden van Windunie.
Coöperatie Windenergie Waterland over Windunie: “Windunie ondersteunt ons van planvorming tot en met beheer. Door het coöperatieve element hebben we het gevoel dat we beter geholpen worden dan door partijen die alleen een winstdoelstelling hebben.

Coöperatie Windenergie Waterland

De Coöperatie Windenergie Waterland (CWW) is eind jaren tachtig van de vorige eeuw ontstaan als initiatief van een groepje mensen dat een concrete bijdrage wilde leveren aan een duurzame toekomst.

Met het geld dat deze leden aan de coöperatie hebben geleend, aangevuld met een banklening, zijn drie windturbines vlak bij Marken geplaatst. Deze turbines waren in 2011 technisch afgeschreven en zijn toen vervangen door twee veel grotere molens.

Coöperatie Windenergie Waterland over Windunie: “Windunie ondersteunt ons van planvorming tot en met beheer. Door het coöperatieve element hebben we het gevoel dat we beter geholpen worden dan door partijen die alleen een winstdoelstelling hebben.”

“Door het coöperatieve element hebben we het gevoel dat we beter geholpen worden dan door partijen die alleen een winstdoelstelling hebben.”

Windpark De Veenwieken

Windunie en Greenchoice werken in het kader van de bouw en exploitatie van Windpark De Veenwieken samen met ABN AMRO Energie Transition Fund in de werkmaatschappij ‘De Wieken B.V.’

Frederik Deutman van het ABN AMRO Energy Transition Fund: “We hebben bij ABN AMRO de strategie om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. We zijn blij dat we met onze investering vanuit het Energy Transition Fund hieraan een bijdrage kunnen leveren. Het is mooi om dat samen te doen met onze partners Greenchoice en Windunie.”

“We hebben bij ABN AMRO de strategie om de transitie naar duurzaamheid te versnellen. Het is mooi om dat samen te doen met onze partners Greenchoice en Windunie.”

Windunie lid Jeroen van Steen

Jeroen van Steen heeft een solitaire turbine bij zijn woning staan. Hij is al 16 jaar lid van Windunie en is lid van de Windunie-Pool. Daarnaast participeert hij in Windpark Zeewolde.

Jeroen van Steen over het Windunie lidmaatschap: “Windunie heeft alle kennis van stroomcontracten en het optimale beheer van windturbines in huis. Daarnaast is het kunnen delen van kennis met de andere coöperatieleden voor mij een groot voordeel van het lidmaatschap.” 

“Windunie heeft alle kennis over stroomcontracten en optimaal beheer van turbines.” 

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

info@windunie.nl
030 753 3100