Jaaroverzicht 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Windunie mijlpalen opslag

Energieopslag is een cruciaal onderdeel van de energietransitie. Daarom is Windunie actief op het gebied van het opslaan van duurzaam geproduceerde energie.
Windunie werkt aan energieopslag

Greenchoice gebruikt haalbaarheidsstudie energieopslag WindStock

In een consortium samen met DNV GL, Greenchoice en Energy Storage NL heeft Windunie in 2016 en 2017 gewerkt aan het WindStock project. Binnen dit project is er gekeken of de combinatie van windenergie en energieopslag een haalbare business case oplevert en of het toevoegen van zonne-energie voordelen biedt.

Door met het opslagsysteem actief te zijn op verschillende markten (o.a. onbalansmarkt en frequentiehandhaving) worden marktrisico’s gespreid en zijn er terugverdientijden van rond de acht jaar te realiseren. Het toevoegen van zonne-energie biedt extra voordelen, omdat dit het laadprofiel van het opslagsysteem kan verbeteren.

Greenchoice heeft de resultaten van de haalbaarheidsstudie van WindStock gebruikt voor de ontwikkeling van de grootste batterij bij een windpark in Nederland. Op 6 juni 2019 werd de 10 MW batterij bij windmolenpark Hartelkanaal officieel in gebruik genomen.

Energieopslag is een cruciaal onderdeel van de energietransitie.

PPS Landbouw & Energie

Er liggen duidelijk kansen in de energietransitie voor de agrarische sector, maar dat vraagt nog wel om de nodige innovaties op bedrijfsniveau. Deze Publiek-Private Samenwerking (PPS) onderzoekt welke rol de landbouw kan spelen. Wat kan binnen de grenzen van ons huidige energienet en versterkt de landbouwbedrijfsvoering? Wat biedt dat voor mogelijke verdienmodellen?

Deze vragen worden door bedrijven en onderzoekers uitgediept in het Wageningen University & Research (WUR) project ‘PPS Landbouw & Energie’. Windunie is een van de partners van dit project. De tussenresultaten werden besproken tijdens het tweede Innovatienetwerk ‘BoerEnEnergie’ op 13 maart 2019 en tijdens een kennismiddag over landbouw en hernieuwbare energie op 21 maart 2019.

Op 2 december 2019 vond het derde Innovatienetwerk ‘BoerEnEnergie’ plaats op het bedrijf Den Eelder in Well. Na een rondleiding door het bedrijf werd de bijdrage van projectpartners en agrariërs in de Regionale Energie Strategie (RES) besproken. Daarnaast werden de kansen voor de gebiedspilots Noardlike Fryske Walden en de Hoekse Waard gepresenteerd.

Windunie levert een bijdrage aan het opzetten van regionale pilots en proeftuinen.

De agendapunten voor de komende jaren

De toepassingen van waterstof in de agrarische sector spelen een belangrijke rol bij:

  • de elektrificatie en fossielvrije bedrijfsvoering
  • de aansluiting op het bestaande net
  • (economische) mogelijkheden van nieuwe vormen van opslag
  • imago en draagvlak
  • beleid en stimulering

Deze agendapunten vormen de basis voor praktisch onderzoek in de PPS de komende jaren. Hierin staan de ondernemers aan het roer. Windunie zal vooral een bijdrage leveren aan het opzetten van regionale pilots en proeftuinen.

 

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

info@windunie.nl
030 753 3100