Jaaroverzicht 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Trends en ontwikkelingen

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord. Dit akkoord is de uitwerking van internationale klimaatafspraken die in 2015 in Parijs zijn gemaakt. We gaan de CO2-uitstoot verminderen en in de 30 Regionale Energie Strategieën onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden.
Turbine Windunie SwifterwinT

Windunie leden lopen in de voorhoede van de energietransitie. Daarom is Windunie actief betrokken is bij de planvorming en lobby voor de energietransitie in Nederland. We lopen ook voorop bij de kansen die zich voordoen in de markt. Die zitten voor ons vooral in de Regionale Energie Strategieën (de RES’en), ‘zon bij wind’ en opslag.

Windunie gaat uit van een ‘geïntegreerde duurzame energie’ aanpak.

Kansen voor de RES’en

Wij zien de Regionale Energie Strategieën (RES’en) als belangrijkste plek waar de afspraken worden gemaakt voor het langjarige duurzame energiebeleid van Nederland. We leveren daar samen met lokale vertegenwoordigers van Energie Samen actief een bijdrage. We gaan uit van een ‘geïntegreerde duurzame energie’ aanpak.

Dat wil zeggen: een aanpak die naast de participatie van de lokale gemeenschap (energie-communities) oog heeft voor draagvlak, landschap, energielevering aan de omgeving, opslag van energie, gecombineerde wind-zonprojecten en het ondersteunen van de ‘van gas af’ ontwikkeling. Onze overtuiging is dat projecten die passen in deze visie, de komende jaren de grootste kans van slagen hebben.

Windunie ziet de aansluiting voor een zonneveld achter een windpark als een van de meest toekomstbestendige kansen voor duurzame energie.

Zon bij wind

Wij zien een aansluiting voor een zonneveld achter een windpark als een van de meest toekomstbestendige kansen voor duurzame energie. Windunie heeft jarenlange ervaring met windenergieprojecten en timmert ook stevig aan de weg op het gebied van zon.

Steeds meer provincies en gemeenten hebben beleid voor de ontwikkeling van grondgebonden zon (zon-op-veld), waardoor de initiatieven voor de ontwikkeling hiervan kansrijker worden. Bovendien is het door een dergelijke constructie mogelijk om gelijkmatige stroomverdeling te krijgen door de aanvulling die zon en wind op elkaar geven.

Opslag

Windunie onderzocht welke kansen er in de markt liggen voor de opslag van energie in de vorm van accu’s, waterstof en warmte en heeft uitgewerkt hoe de dienstverlening hiervoor binnen Windunie optimaal kan worden ingericht. We hebben een marktanalyse gemaakt waarbij we de relevante opslag-technologieën, (pilot)projecten en relevante wet- en regelgeving in kaart brachten. We hebben nieuwe partnerrelaties opgebouwd en lopende relaties hebben we verstevigd. Voorbeelden zijn:

• PPS Landbouw en Energie: over de kansen voor agrariërs in de energietransitie
• BOM: GreenH2ub: waterstofproductie bij wind- en zonneparken voor mobiliteit
• Energie Samen: FLEXcoop: door middel van virtuele elektriciteitscentrales het elektriciteitsnet stabiel houden

Windunie wil haar leden ondersteunen bij het opzetten van energieopslagprojecten waar een duidelijke businesscase achter staat. Dit doen wij door de markt zorgvuldig te analyseren en betrouwbare partnerschappen af te sluiten. Op deze manier zijn Windunie en haar leden klaar voor de toekomst. In 2020 gaan we hier volop mee aan de slag!

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

info@windunie.nl
030 753 3100