Jaaroverzicht 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Ons verhaal

Windunie is gespecialiseerd in het ondersteunen, ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom. We doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarische) grondbezitters, bewoners en energie-communities. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord. Windunie zet zich in voor maximaal lokaal eigendom tot wel 90%.        

Onze specialisten weten precies wat er nodig is om uw duurzame energieproject zoveel mogelijk in lokaal eigendom te realiseren. We hebben ervaren experts in huis met ruime kennis van onder andere:

  • haalbaarheidsonderzoeken
  • organisaties inrichten
  • omgevingsmanagement
  • vergunningen en subsidies aanvragen
  • netaansluitingen realiseren
  • financiering organiseren
  • stroomcontracten bemiddelen
  • het begeleiden van de aankoop van windturbines
  • bouwbegeleiding
  • exploitatie

Een goede verankering van een duurzaam energieproject in de lokale omgeving is de beste – en misschien wel enige – manier om de energietransitie te laten slagen.

Maximaal lokaal eigendom

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede verankering van een duurzaam energieproject in de lokale omgeving de beste – en misschien wel enige – manier is, om de enorme opgave waar we de komende jaren voor staan, waar te maken. Er is alleen sprake van gezamenlijk belang wanneer mensen die de lasten van een duurzaam energieproject ervaren, óók in de lusten kunnen delen.

Los van de financiële voordelen, zijn wij van mening dat draagvlak sterk samenhangt met zeggenschap over de inrichting van de eigen woonomgeving. Dat is mogelijk door duurzame energieprojecten vanuit een lokaal perspectief en met maximaal lokaal eigendom te realiseren.

Windunie werkt aan duurzame energiesystemen: zon, wind en opslag

Dat wij weten wat er speelt, blijkt wel uit de ruim 270 leden die bij ons aangesloten zijn. Jaarlijks produceren onze leden ruim 826 GWh aan groene stroom van zonne- en windprojecten: genoeg voor bijna 302.500 huishoudens.

Advies over duurzame energie, energiebesparing en CO2-compensatie

Groenbalans adviseert over duurzame energie, energiebesparing en CO2-compensatie met als uitkomst een CO2-neutrale onderneming. Groenbalans is een dochteronderneming van Windunie. Groenbalans stelt CO2-footprints op, ‘vergroent’ energieverbruik met Garanties van Oorsprong (GvO’s) en compenseert onvermijdbare CO2-uitstoot om een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren en energiebesparingsplannen voor bedrijven te realiseren.

Profijt van duurzame energie voor lokale omgeving

Het geheim van het succes van Windunie zit hem in ons gedreven team van experts op het gebied van duurzame energieprojecten én omdat wij een coöperatie zijn. Wij staan voor langdurige relaties met onze leden en opdrachtgevers. Ons motto is dan ook: Samen kom je verder!

Wij zorgen ervoor dat u de regie houdt en dat het profijt van energieprojecten toekomt aan de lokale omgeving. We zijn bereid om een minderheidsbelang in de ontwikkelfase van projecten te nemen en financieringsvraagstukken op te lossen. Op die manier streven we naar maximaal lokaal eigendom tot wel 90% bij energieprojecten!

Lobby en kennisdeling: lokaal en landelijk

Onze coöperatieleden vinden het belangrijk om samen kennis te delen. Dat doen we lokaal in overleg met elkaar en dat doen we door kennis en inzichten van onze specialisten op het Winduniekantoor te delen. Wij behartigen de belangen van onze leden aan tafel bij overheden, bij brancheorganisaties (NWEA, Platform LEO, Energie Samen en NVDE) op het gebied van duurzame energie en bij andere belangrijke stakeholders.

Axel Posthumus
Algemeen directeur

info@windunie.nl
030 753 3100