Jaaroverzicht 2019
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Lobby en samen kennis delen

Windunie vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij politiek en belangenorganisaties. Want politieke beslissingen hebben vergaande invloed op ontwikkelmogelijkheden, subsidies en rendement.

Vertegenwoordiging via NWEA

Via Energie Samen is Windunie aangesloten bij brancheorganisatie NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie). Zo zorgen wij ervoor dat we de belangen van onze leden in de politiek goed vertegenwoordigen. Dankzij onze deelname aan commissies en werkgroepen kunnen we medebepalen welke onderwerpen worden geagendeerd. NWEA is ook een organisatie waar alle informatie samenkomt en de leden elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Algemeen directeur Axel Posthumus zit in het dagelijks en algemeen bestuur. Voor een overzicht van de (sub-)commissies kunt u hier kijken.

Aansluiting bij NVDE

NWEA is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Daarmee wordt de lobby van de verschillende duurzame productiebranches (windenergie, zonne-energie, duurzame warmte etc.) gebundeld en beter op elkaar afgestemd.

Samen sterker!

In 2015 hebben PAWEX, REScoopNL en Windunie de krachten gebundeld om de onderlinge lobby binnen NWEA en andere gremia op elkaar af te stemmen. Vanaf 2019 voert Windunie lobby onder de vlag van Energie Samen.

Energie Samen

Energie Samen is de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Windunie is via PAWEX aangesloten bij Energie Samen. Er zijn zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie in Nederland, waarvan een groot deel aangesloten is bij Energie Samen. Opgeteld zijn er al zo’n 160.000 leden bij Energie Samen aangesloten.

Windunie is weliswaar geen direct lid van Energie Samen, maar alle leden van Windunie zijn lid van PAWEX. Bovendien werken Energie Samen en Windunie nauw samen op het gebied van communicatie, huisvesting en inhoudelijk. Energie Samen en Windunie bundelen hun krachten om de ambitie uit het klimaatakkoord, 50% lokaal eigenaarschap bij duurzame energieprojecten, waar te maken door het slaan van een brug tussen de ambities van grondeigenaren, burgers, ondernemers en overheden in de regio’s.

Contacten met Economische Zaken en Klimaat

Windunie heeft goede contacten op alle ambtelijke niveaus met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daardoor kunnen onderwerpen die belemmerend werken voor de projectontwikkeling snel worden opgepakt. Denk daarbij aan issues ten aanzien van de luchtvaart (hoogtebeperkingen), wetgeving op gebied van natuur en het betrekken van omwonenden.

Speciaal voor Windunie leden: lobby-informatie

Windunie leden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Leden kunnen daar informatie inzien die speciaal voor hen bedoeld is. Daaronder vallen onder andere:

  • de data en agendastukken van de bijeenkomsten
  • de ledenlijst van de coöperatie
  • lobby stukken

De adviseurs van Windunie die zitting hebben in NWEA-commissies delen de verslagen, zodat leden altijd op de hoogte zijn van wat er speelt op het gebied van lobby en belangenbehartiging.

Lobby-successen

Windunie zorgt dat de belangen van haar leden in de politiek goed worden vertegenwoordigd. Dankzij onze deelname aan NWEA-commissies kunnen we medebepalen welke onderwerpen worden geagendeerd. Op deze manier boeken we successen waar u als Windunielid van profiteert op gebieden zoals negatieve transportindicatie.

Lerend platform Energie & Omgeving (LEO): kennis, verbinden en leren

Bij het Lerend platform Energie & Omgeving (LEO) ontmoeten professionals die zich bezighouden met de energietransitie elkaar. Zij delen hun kennis, achtergrondinformatie en best practices. LEO werkt met én voor betrokken bouwers aan de energietransitie en draagt bij aan het vergroten van de kennis over omgevingsmanagement. En dát draagt weer bij aan het versnellen van de energietransitie zodat we een grotere kans hebben in 2030 de Europese klimaatdoelen te behalen.

Zita van Aggelen van platform LEO: “Het is mooi te zien dat we ook in 2019 nog meer perspectieven aan tafel hebben gekregen. Provincies, gemeenten, woningcorporaties… Iedereen heeft een visie en bij ons komen die allemaal op tafel.”

Het Lerend platform Energie en Omgeving (LEO) is geïnitieerd door de energiesector, waaronder Windunie, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Eelco Bots zit in het bestuur van LEO. Als een van de initiatiefnemers van LEO zijn we trots op de bundeling van krachten in de energiesector om belanghebbenden en omwonenden te betrekken bij de besluitvorming over energieprojecten en op die manier de energietransitie te laten slagen voor iedereen.

Vragen of meer weten?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

info@windunie.nl
030 753 3100