Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 6

Eigen merk

Windunie produceert Winduniestroom en verkoopt deze via Greenchoice aan de consument. Een eigen merk dat wel weer een duwtje in de rug kan gebruiken maar nog steeds een trouwe klantenkring heeft. Een ander eigen merk is Groenbalans dat afgelopen jaar ambitieus aan de weg timmerde en een groeispurt in het vooruitzicht heeft.

Winduniestroom

Als sinds 2007 is Winduniestroom op de markt. Daar is in het verleden wel flink aandacht aan besteed, vanuit de organisatie en vanuit de leden. Maar al een paar jaar wordt gezocht naar manieren om meer met het merk te doen.

Greenchoice is al sinds het begin leverancier van Winduniestroom en sinds 2015 wordt het ook via een website van Greenchoice aangeboden. Vanwege onzekerheden over de samenwerking, is er lang weinig energie gestoken in manieren om Winduniestroom aan de man te brengen. Het sluiten van een 10-jarig leveringscontract tussen Greenchoice en de Windunie-Pool biedt kansen. Over de uitwerking daarvan worden sinds september gesprekken gevoerd waar ook de leden van Windunie bij betrokken zullen gaan worden.

Trouwe klanten

Het aantal klanten van Winduniestroom is beperkt, maar we kunnen wel stellen dat ze bijzonder trouw zijn aan het merk. Winduniestroom had eind 2016 in totaal 2737 afnemers, waarvan 130 zakelijke klanten. Er zijn slechts 89 klanten uitgestroomd en er zijn ook 91 klanten bij gekomen via de website. Daarnaast zijn er nog ongeveer 20 klanten bijgekomen via het Winduniestroom Vriendentarief en via Leven van de Wind, het enige Windunielid dat nu al direct klanten werft.

Groenbalans

Al jaren betreedt Groenbalans de markt met een aantal diensten: het opstellen van CO2-footprints, het vergroenen van energieverbruik met Garanties van OorsprongBij elke MWh (1.000 kWh) die wordt opgewekt door een duurzame energie-installatie als een windmolen, zonnepaneel, biovergister of watermolen, wordt een Garantie van Oorsprong afgegeven. Het bewijs dat deze MWh daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. GvO's worden soms tegelijk met de stroom gekocht of geleverd, maar het is ook mogelijk los GvO's te kopen of verkopen. Wie GvO's koopt, weet in elk geval zeker dat voor elke MWh die je gebruikt ergens een MWh duurzaam is opgewekt. De Garantie van Oorsprong garandeert de duurzame oorsprong van de MWh en kan slechts 1 x worden verkocht. en het compenseren van onvermijdbare CO2-uitstoot om zodoende een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren. Daarnaast hebben wij in 2016 een aantal nieuwe diensten geïntroduceerd met de EED energieaudit en MVO-advisering.

Garanties van Oorsprong

De vraag naar Nederlandse wind GvO'sGvO staat voor Garantie van Oorsprong. Bij elke MWh (1.000 kWh) die wordt opgewekt door een duurzame energie-installatie als een windmolen, zonnepaneel, biovergister of watermolen, wordt een Garantie van Oorsprong afgegeven. Het bewijs dat deze MWh daadwerkelijk duurzaam is opgewekt. GvO's worden soms tegelijk met de stroom gekocht of geleverd, maar het is ook mogelijk los GvO's te kopen of verkopen. Wie GvO's koopt, weet in elk geval zeker dat voor elke MWh die je gebruikt ergens een MWh duurzaam is opgewekt. De Garantie van Oorsprong garandeert de duurzame oorsprong van de MWh en kan slechts 1 x worden verkocht. is in 2016 in Nederland verder gestegen terwijl het landelijke aanbod is achtergebleven. Ook wij hebben dit bij onze klanten ervaren. Tegelijk is het aandeel van Noorse waterkracht GvO’s bij Groenbalans verder gedaald en het aandeel Europese Wind GvO’s verder gestegen. FrieslandCampina is nog steeds een grote afnemer van Nederlandse Wind GvO’s van eigen leden waaronder Windunieleden. Ook met een aantal andere zuivelbedrijven hebben wij een soortgelijke constructie afgesproken zoals Vreugdenhil en Hochwald. Zo vergroenen de zuivelbedrijven hun productie met eigen GvO’s.

CO2-neutrale bedrijfsvoering

Wij zien 2016 als een kanteljaar voor bedrijven die actiever aan de gang zijn gegaan met energiebesparing en de verdere aanpak van CO2-emissie. Het hebben van een CO2-neutrale bedrijfsvoering maakt hier onderdeel van uit. Onvermijdbare CO2-uitstoot wordt dan gecompenseerd middels gecertificeerde CO2-rechten uit duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden. Groenbalans heeft ook in 2016 CO2-rechten uit verschillende projecten geleverd.

EED (Energie Efficiency Directive)

Groenbalans heeft in 2016 de eerste opdrachten uitgevoerd volgens EED-regelgeving. Dat betekent dat grote bedrijven elke vier jaar een energieaudit moeten uitvoeren. Groenbalans heeft in 2016 een aantal energieaudits voor klanten uitgevoerd.

MVO-advies

In 2016 zijn wij gestart met het bieden van advies op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Die adviezen kunnen betrekking hebben op energiebesparing, duurzame mobiliteit en duurzaam inkopen. Maar MVO-advies betekent ook het structureren van MVO-beleid, het werken aan van gedragsverandering, aanbrengen van focus etc. Die adviezen zijn eerder gericht op het proces dan op feitelijkheden. Vanwege het te verwachten groeipotentieel van deze dienstverdeling is Groenbalans in 2016 de zoektocht naar een MVO-adviseur gestart.