Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 1

Wind(unie)ontwikkelingen

Windunie heeft weer een indrukwekkend jaar achter de rug. We vierden het 15-jarig bestaan van de coöperatie, namen afscheid van onze voorzitter die Windunie door acht woelige jaren loodste, verwelkomden een nieuwe voorzitter die voortvarend voortbouwt op de stevige fundering en ja, de wind viel behoorlijk tegen. Zodanig dat zelfs in maart 2017 de kranten er nog bol van stonden. Maar inmiddels weten we dat die dramatische Windex van 80 niet persé voorspellende waarde heeft.
Windpark Bommelerwaard-A2 is de initiatiefnemer van het windpark en bestaat uit vijf lokale agrarische ondernemers en Windunie.

Vanwege de combinatie van weinig wind en een extreem lage stroomprijs, werd het voor sommige leden wel steeds relevanter na te denken over alternatieve verdienmodellen. Voor een enkeling is het de vraag of de molen bij het huidige prijspeil rendabel is en zelfs over afbreken wordt gedacht. Gelukkig zien de meesten onder onze leden nog steeds toekomst in duurzame energie. Deze kennis hebben we opgedaan via de online dialoog onder leden die rondom het thema ‘lage stroomprijs’ is gehouden. Maar we hebben niet alleen gepeild wat er leeft onder de leden, Windunie heeft zelf sterk ingezet op de ontwikkeling van nieuwe diensten om ook bij lage stroomprijzen rendement te maken met duurzame energie. Zo blijkt maar weer dat slechte omstandigheden vaak leiden tot innovatie. Met zonne-energie en opslag zijn we voortvarend aan de slag gegaan.

Het weer

In 2016 meer zonuren dan normaal.

In 2015 was er veel wind en heel veel zon, de hoge temperaturen van 2016 gingen gepaard met met net zoveel zonuren en helaas weinig wind. Nog een reden om ons ook op zonne-energie te richten… Het was ook droog, voor sommige gewassen wellicht te droog, en we konden prima vakantie vieren in eigen land. Dat is dan ook wel weer goed voor het milieu.

De dalende trend van de energieprijs die in 2013 werd ingezet is ook begin 2016 onverminderd doorgegaan tot in april het dieptepunt werd bereikt.

Lage energieprijzen

De dalende trend van de energieprijs die in 2013 werd ingezet is ook begin 2016 onverminderd doorgegaan tot in april 2016 het dieptepunt is bereikt. Sindsdien is er sprake van een licht herstel, zoals we ook in het mei-nummer van de Windmaand hebben geschreven. De APX heeft met een gemiddelde van € 32,50 sinds 2004 niet meer zo laag gestaan als in 2016. De prijs op de termijnmarkt (Endex Cal-18) stond in april nog rond € 24 per MWh maar was in december al opgeklommen naar € 34 per MWh.

Of deze stijgende trend doorzet is niet alleen afhankelijk van de economische groei of een aantal politieke keuzes (worden kolencentrales gesloten in Nederland en omringende landen, welke besluiten vallen over kernenergie), maar hangt ook af van de toekomstige ontwikkelingen bij duurzame bronnen zoals lage prijs voor wind op zee, nieuwe grootschalige zon-projecten, opslag, etc.

Windvermogen

Bron: www.windstats.nl

De lage stroomprijs betekent niet dat het dus slecht gaat met het windvermogen. Dat loopt gelukkig op. Niet zo snel als volgens het Energieakkoord zou moeten maar er is toch weer 843,5 MW bijgebouwd. Daarvan staat wel 600 MW op zee dus dat draagt niet bij aan de 6000 MW die in 2020 op land moet staan. En dan is er op land ook nog 50 MW afgebroken. Gezamenlijk komen we op land eind 2016 uit op 3227 MW dus zou er in drie jaar nog 2773 MW moeten worden bijgebouwd, en dat is niet realistisch. Windunie heeft de verwachting 400 MW op tijd op te leveren.

We kunnen onze leden meer bieden op het gebied van duurzame energie.

Meer dan wind alleen

Op veel schuren van onze leden liggen al zonnepanelen.

Al weer enkele jaren geleden hebben we collectieve inkoopacties voor zonnepanelen georganiseerd, dus veel van onze leden produceren naast wind- ook zonne-energie. Maar we denken dat we onze leden meer kunnen bieden op het gebied van duurzame energie. En niet alleen omdat daar misschien weer wat mee te verdienen valt, ook omdat we daarmee oplossingen kunnen bieden voor de problemen die de pieken van het aanbod windenergie veroorzaken. De stroomprijs daalt bij te veel gelijktijdige opwek, en kan het net het op termijn wel aan? Daarom zijn we ons breder gaan oriënteren. Op opslag en zon.

In 2016 is het lidmaatschap van Pawex, inclusief bestuurszetel voor Axel Posthumus, voorbereid.

Bij de Minister aan tafel

Om zowel de belangen van onze leden met draaiende molens te behartigen als initiatiefnemers van nieuwe windparken waarmee we werken, is het nodig onze wensen op het hoogste niveau kenbaar te maken. En inmiddels worden we daar ook voor uitgenodigd. Algemeen directeur Axel Posthumus werd twee keer uitgenodigd aan te schuiven bij een gesprek van minister Kamp van Economische Zaken met kopstukken uit de energiesector. Deze gesprekken gaan over het omgevingsmanagement dat nodig is om de energietransitie te bewerkstelligen. We hebben gemerkt dat het helpt om rechtstreeks onze wensen en zorgen kenbaar te maken.

Lidmaatschap Pawex

Natuurlijk doen we dat ook via NWEA, dat de laatste jaren een professionaliseringsslag doormaakte. We hebben zelfs besloten dat het belangrijk is om in het dagelijks bestuur van NWEA zitting te nemen, al staat daar een flinke financiële bijdrage tegenover. Om het geluid vanuit de onafhankelijke windenergie-exploitanten eenduidig te laten klinken, is besloten een samenwerkingsverband met PAWEX aan te gaan. Daar is afgelopen jaar over onderhandeld en resulteerde in een lidmaatschap van Windunie (en dus al haar leden) van PAWEX per 1 januari 2017.

Met de tijd mee

De website van Windunie was al lang aan vernieuwing toe maar de drukke dagelijkse business zorgde steeds voor uitstel. In het jubileumjaar moest het er toch van komen en dus werd op 4 november, tijdens het jubileumfeest, de nieuwe website gepresenteerd. Daarop niet alleen veel meer informatie over wat Windunie allemaal te bieden heeft, maar ook een mooie interactieve kaart waarop alle leden met naam en toenaam, inclusief vermogen en opwek worden genoemd. Maar voor leden is zeker zo belangrijk dat na het inloggen een scala aan informatie over de eigen aansluiting makkelijk en overzichtelijk beschikbaar wordt. En wie een Innax-meter heeft, kan zelfs zien hoe het de afgelopen periode gesteld was met de productie.

Personeelsontwikkelingen

(Bijna) met z’n allen op het jubileumfeest.

Windunie is in 2016 weer flink gegroeid. Windunie Development breidde uit omdat de werkzaamheden in bijvoorbeeld Zeewolde steeds meer tijd gingen vergen. Daar was dringend meer ondersteuning nodig. Ook bij Windpark de Drentse Monden en Oostermoer wordt de werkdruk niet minder.

En dan is er nog best een aantal kleinere projecten waar we toch ook voldoende aandacht aan wilden kunnen schenken. Windunie Development haalde senior projectleider Reni Lubberding binnen en twee projectmedewerkers: Carel Kooij en Véronique Eldering. En omdat Windpark Wieringermeer in een nieuwe fase terecht is gekomen nadat de vergunning onherroepelijk werd, moest er ook ander werk worden verricht.

Uitbreiding diensten en mensen

Dat gebeurt vanuit Exploitatie. Daar ging in oktober Maurice Beekhuizen als inkoper windturbines aan het werk. En voor onderzoek naar de mogelijkheden van nieuwe energiesystemen in opdracht van de coöperatie, kwam Myrthe Koch het team versterken. Omdat we onbalans zoveel mogelijk willen voorkomen, willen we zo goed mogelijk kunnen voorspellen. Versterking van Windunie Trading bleek daarvoor nodig en zo kwam Sierk Hennes binnen. En ter ondersteuning van Beheer maakte Jenno Ringersma aan het eind van 2016 zijn opwachting. Het bedrijf wordt dus steeds groter, wat ook gevolgen heeft voor de financiële stromen. Daarom verwelkomden we ook Wilfred van Eek op de stafkamer. Tegenover twee medewerkers die vertrokken, kwamen er dus acht mensen bij.