Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 5

Exploitatie

Bedrijfsonderdeel Exploitatie bestaat uit ledencontact, Beheer, Advies en Trading (waaronder het beheer van de Windunie-Pool). Op veel vlakken wordt intensief samengewerkt met Groenbalans. In 2016 werd gewerkt aan een duidelijke verdeling van de werkzaamheden tussen medewerkers en een goede samenwerking tussen de verschillende delen van exploitatie.

Met het samenbrengen van de verschillende diensten onder de noemer Exploitatie begin 2016, werd ook een nieuwe directeur aangesteld in de persoon van Pascal Weijers. En in de loop van het jaar startten vier nieuwe medewerkers waarmee we invulling konden geven aan zowel de groei als de uitbreiding van activiteiten.

Contract met Greenchoice

Axel Posthumus en Evert den Boer van Greenchoice tekenen het leveringscontract.

Een heel belangrijk succes was het leveringscontract dat op 22 september werd getekend met Greenchoice. Tien jaar lang zal Greenchoice het gros van de stroom in de Windunie-Pool afnemen, ook in geval van groei. De daarbij geldende voorwaarden maken het contract buitengewoon aantrekkelijk voor Windunieleden om te tekenen. En voor Greenchoice is het contract eveneens van levensbelang: Wie 100% groene, Nederlandse stroom wil leveren, zal productiecapaciteit aan zich moeten binden. Zo is het contract voor beide partijen, na jaren onderhandelen, een absoluut succes. En het betekent ook dat we komende jaren op diverse terreinen de samenwerking zullen opzoeken.

Exclusief voor de Coöperatie

Medewerkers van Windunie Exploitatie verzorgen al sinds jaar en dag in opdracht van Coöperatie Windunie het contact met de leden van die Coöperatie. Daarnaast heeft de Cooperatie in 2016 de opdracht gegeven aan Windunie Exploitatie om te onderzoeken of Windunieleden kunnen profiteren van kansen die het nieuwe energiesysteem biedt. Daarvoor heeft Windunie in april Myrte Koch aangenomen. Omdat dit werk in opdracht van de Coöperatie wordt verricht, staat in hoofdstuk 2 hoe dat werk in 2016 is gevorderd.

Investeren en uitvoeren

Bij Beheer werd in 2016 vooral geïnvesteerd in de toekomst, terwijl Advies voor een fikse omzetgroei zorgde. Deze groei was te danken aan opdrachten voor windstudies en de vele opdrachten die voortkwamen uit het feit dat Windcollectief WieringermeerWindcollectief Wieringermeer B.V. is een collectief van windmolenaars in de Wieringermeer die in eerste instantie met hun eigen windmolen maar ook als park in ontwikkeling lid zijn van Windunie. Ze ontwikkelen samen 32 windturbines binnen Windpark Wieringermeer waarbij Windunie optreedt als hun adviseur bij de projectontwikkeling. in de fase van contractering terecht kwam. Intussen ontwikkelt Trading een nieuw concept om de stroom van grotere windparken zo gunstig mogelijk op de markt te kunnen brengen.

Uitbreiding met kennis en mensen op het gebied van productieberekeningen, windmetingen en turbineselectie.

Advies

Voor de diensten die we aanbieden onder de noemer Advies is in 2016 een duidelijke basis is neergezet. Vanuit een aantal grote ontwikkelprojecten bij Windunie Development kwam veel werk los, waarvoor een grote verscheidenheid aan expertise vereist is. Deze expertise is in 2016 dan ook weer flink uitgebreid, onder andere met kennis en mensen op gebied van productieberekeningen (WindPro), windmetingen en turbineselectie.

Bij de aanvraag van SDE+De methodiek van de Stimulering Duurzame Energie is in 2008 gewijzigd en heet sindsdien SDE+. De regeling kent een gefaseerde openstelling, waarbij de goedkoopste technologieën als eerste in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie bekostigt het verschil tussen de kostprijs en de marktprijs van duurzame energie. Bij de aanvraag wordt bepaald hoeveel de opgewekte duurzame energie moet opleveren om rendabel geproduceerd te worden. De uitgekeerde subsidie is vervolgens afhankelijk van de marktprijs. Bij een hoge stroomprijs wordt dus minder subsidie per kWh verstrekt. De uitvoering van de SDE+ regeling ligt bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Meer informatie vindt u hier. zijn opbrengstberekeningen noodzakelijk. Daarin wordt een windklimaat gecombineerd met een model van een windpark om tot een opbrengstberekening te komen. Bij een SDE-aanvraag moet die productieverwachting in de vorm van een windrapport worden opgeleverd. Dankzij opgebouwde expertise én erkenning door RVORijksdienst voor Ondernemend Nederland in juli 2016 hebben met deze windstudies weer een dienst in huis waarmee we onze leden en de parken in ontwikkeling bij Windunie Development kunnen ondersteunen.

Windcollectief Wieringermeer

Vanuit Windcollectief WieringermeerWindcollectief Wieringermeer B.V. is een collectief van windmolenaars in de Wieringermeer die in eerste instantie met hun eigen windmolen maar ook als park in ontwikkeling lid zijn van Windunie. Ze ontwikkelen samen 32 windturbines binnen Windpark Wieringermeer waarbij Windunie optreedt als hun adviseur bij de projectontwikkeling. kwamen de opdrachten om de PPAPPA staat voor Power Purchase Agreement en staat voor een stroomcontract waarin een diversiteit aan afspraken over de voorwaarden van stroomlevering is vastgelegd. (Power Purchase Agreement) te tenderen, de beste turbine in te kopen, de netaansluiting te regelen en een windmeetcampagne op te starten. Na de positieve uitspraak van de Raad van State waarmee de vergunningen onherroepelijk werden verklaard, gingen we in de lente met deze opdrachten aan de slag. Daarmee kwam het adviesteam goed op stoom. Eind 2016 loopt het project op schema en zijn de turbine en PPA tenders halverwege in hun proces. Bij de windmetingen is geadviseerd aan het project om een Lidar te kopen, waarmee nu en tijdens de bouw gemeten kan worden. Ook de gesprekken rondom Liander vlotten aardig, waarbij duidelijk keuzes zijn gemaakt die voor Windcollectief Wieringermeer voordeel bieden.

Windpark Zeewolde

De plaatsing van de meetmast is geslaagd.

Vanuit Windpark Zeewolde kwam de opdracht om een windmeetcampagne te organiseren. Na deze in de markt te hebben uitgevraagd is Ecofys geselecteerd. Aan de A27 staat dan ook al een paar maanden een hoge mast te meten. Ook zijn we betrokken bij turbineselectie, waarbij voor de park-layout en de vergunningaanvragen al diverse turbines zijn geëvalueerd en doorgerekend om de energieproductie te bepalen. Tevens zijn de eerste stappen gezet om tot een eigen 150kV-station te komen die de te produceren energie via TenneT het landelijke net gaat voeden.

Antwoord op allerlei vragen

Ook bij kleinere projecten zijn we betrokken. Dat zijn merendeels projecten van leden – zoals de doorrekening van een business case, turbineselectie bij herbouw, windstudies of vragen over de netaansluiting – of van Windunie Development, waarbij we een duidelijke toegevoegde waarde kunnen bieden op de gebieden netinpassing, productieberekeningen, turbine-selectie voor parken en PPAPPA staat voor Power Purchase Agreement en staat voor een stroomcontract waarin een diversiteit aan afspraken over de voorwaarden van stroomlevering is vastgelegd.-selectie.

Gebrek aan wind en een lage stroomprijs, maar wel een prima prijs voor de Windunie-Pool.

Windunie Trading

Windunie Trading is een van die partijen die zorgt dat het stroometiket de juiste gegevens toont. Hoe zorg je voor de juiste afboeking van GvO’s waardoor de consument de groene stroom krijgt die hij koopt? En afgelopen jaar speelde Trading natuurlijk een grote rol bij het afsluiten van het Windunie-Poolcontract met Greenchoice. Door steeds betere voorspellingen werkt Trading aan vermindering van onbalanskosten voor met name de Windunie-Pool.  In 2016 extra belangrijk vanwege het gebrek aan wind en de lage stroomprijs.

Ontwikkeling Windex en APX-prijs

De dalende trend van de energieprijs die sinds 2013 is begonnen is ook in 2016 onverminderd doorgegaan. De [APX] heeft met een gemiddelde van € 32,50 sinds 2004 niet meer zo laag gestaan als in 2016. Daarbij kwam dat 2016 met een [Windex] van 80% ook qua windaanbod een teleurstellend jaar was. Over hoe de Windex zich ontwikkelt, is niets te zeggen. Kijken we naar de lange termijn stroomprijzen, dan lijkt het erop dat deze voorlopig nog niet zullen terugkeren naar de oude niveaus.

Stroomhandel

In september 2016 is met Greenchoice het langverwachte Pool-contract getekend. Vanaf 2018 garandeert Greenchoice gedurende tien jaar de afname van ten minste 80% van het volume. Dat deze langjarige zekerheid van de levering van duurzame energie zeer waardevol is voor Greenchoice zien  we terug in de zekerheden met betrekking tot uitbetalingsprijzen. Ook de andere voorwaarden zijn aantrekkelijk. Dat heeft afgelopen jaar geresulteerd in een toename van het aantal leden dat zich heeft aangesloten bij de Windunie-Pool en de groei in het volume: de gecontracteerde productie is in 2016 gegroeid van 290 [GWh] naar 415 GWh eind van het jaar. Helaas is de werkelijke productie minder hard gestegen door een tegenvallend windaanbod. De uitbetalingsprijs van de Windunie-Pool is uitgekomen op € 32,60 per MWh waarmee we beter scoren dan de benchmark (€ 31,80). Aangezien er veel volume is verkocht op APX, scoren we slechter dan enkele op EndexDe ICE ENDEX is de termijnmarkt waar voornamelijk handel plaatsvindt voor lange termijn gas- en elektriciteitscontracten. Wie koopt of verkoop op ENDEX kiest voor een vaste prijs voor een vastgesteld periode. gebaseerde contracten.

Forecasting en onbalansmanagement

In 2018 eindigt een aantal contracten met leveranciers waar Windunie Trading de productie van leden heeft ondergebracht. Bij voorkeur worden die contracten niet zonder meer verlengd, liever neemt Windunie een deel van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden in eigen hand, zoals voorspellen en handelen op de onbalansmarkt. In 2016 zijn de eerste voorbereidingen getroffen om meer ervaring op te doen met de productievoorspelling van een deel van de portefeuille. Toen zijn ook de nodige afspraken gemaakt om zelf per 1 januari 2017 te kunnen handelen op de Intraday markt. Het doel is om met zorgvuldige voorspellingen en de mogelijkheid om ook gedurende de dag nog volume te kunnen verhandelen, de onbalanskosten van een aantal turbines in 2017 verder te verlagen. Ter voorbereiding op een zelfstandiger handelspositie voor Windunie.

GvO-administratie

Voor onder andere Greenchoice, Duurzame Energie Unie en Groenbalans verzorgt Windunie Trading de GvO-administratie in CertiQ. In de CertiQ omgeving is het lastig om specifieke [Garanties_van_ Oorsprong] (GvO´s) af te boeken voor specifieke klanten. En dat is de richting waarin de markt zich nu beweegt. Of het nu gaat om lokale energie-coöperaties met zonnepanelen, of Friesland Campina die alleen van haar leden de GvO’s wilt hebben, wij kunnen dat verzorgen. Als een van de oprichters en lid van de Duurzame Energie Unie regelt Windunie Trading al sinds de start het portfoliomanagement en de inkoop voor Duurzame Energie Unie. Ook de maandelijkse afboekingen van de GvO’s via CertiQ en het uiteindelijke stroometiket stellen wij samen.

De beheerorganisatie is verder opgetuigd om flexibel invulling te geven aan alle professionele asset management eisen rond windturbines.

Windunie Beheer

Bij Beheer zijn we dit jaar bezig geweest met de afronding van de ontwikkeling en het verder opbouwen van ons track record. We hebben de beheerorganisatie en systemen verder opgetuigd om op een flexibele manier invulling te geven aan alle professionele asset management eisen rond windturbines.

Onze inspanningen hebben er toe geleid dat we nu diverse beheerdiensten, al dan niet in combinatie, kunnen aanbieden:

 • Het monitoren van windturbines
 • Aansturen van contractpartijen
 • Contract management
 • Voldoen aan wet- en regelgeving

Door de flexibele insteek is de beheerdienstverlening in modules aan te bieden. We zijn in staat om in elke situatie, in overleg met de eigenaar van een turbine of windpark, een passende oplossing aan te bieden. Van eenmalige ondersteuning bij contractonderhandelingen tot het volledig overnemen van alle asset management taken. Hierdoor kunnen we turbine-eigenaren ondersteunen in de steeds complexere wereld van asset management met tegelijkertijd zoveel mogelijk rendement in de regio.

Basis Beheer

De flexibele aanpak sloeg aan. Zo hebben we bijvoorbeeld Basis Beheer geïntroduceerd dat specifiek gericht is op het monitoren van windturbines en het aansturen van onderhoudspartijen, waarvoor 40 turbines werden aangemeld 2016. Dit levert de volgende voordelen voor de turbine-eigenaren:

 1. Afwijkingen worden sneller gedetecteerd zodat gemiste productie wordt voorkomen
  1. Afwijkingen in productie
  2. Verkeerde instellingen
  3. Sluimerende storingen die niet worden opgepakt
  4. Niet tijdig opvolgen van storingen door het onderhoudsbedrijf
 2. De turbine-eigenaar staat sterker bij discussies
  1. Als er een grote afwijking optreedt wordt dit meteen aangestuurd
  2. Er is duidelijkheid over de staat van de turbine, classificatie van beschikbaarheid en gemaakte afspraken
Volledig beheer

Ook zijn 20 turbines in volledig beheer genomen. Dat betekent dat naast het monitoren van de turbines ook het contractmanagement, het werkvergunningmanagement, het voldoen aan wet- en regelgeving en het uitvoeren van inspecties is uitbesteed aan Windunie.