Jaaroverzicht 2016
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Coöperatie Windunie over het jaar 2016. Nieuw aan dit verslag is dat het volledig digitaal is opgesteld wat de leesbaarheid nog plezieriger maakt en de toegankelijkheid ten goede komt.

Voor windturbine-exploitanten was 2016 een ronduit slecht jaar. Een Windex die ver onder het gemiddelde lag en een prijs die een dieptepunt kende in april maakt dat dit jaar op veel locaties een heel matig tot slecht rendement gedraaid is. Het gevolg is dat leden kritisch kijken naar de kosten en dus ook naar wat de coöperatie hier aan bijdraagt. Maar veelal ook wat de coöperatie hierin kan betekenen.

Belangrijk is dat Windunie interessant blijft voor leden van het eerste uur en daarnaast aantrekkelijk is voor nieuwe leden, veelal grote samenwerkingsverbanden. Het maakt dat we als bestuur en organisatie scherp aan de wind moeten blijven zeilen maar ook de ruimte en het vertrouwen krijgen, en ook benutten, om te investeren in de toekomst. Verderop in dit verslag kunt u lezen welke stappen de organisatie hierin ook dit jaar gezet heeft.

De coöperatie Windunie is opgericht in 2001 waardoor dit jaar het 15-jarig jubileum gevierd mocht worden. Met velen van u hebben we er een mooie dag van gemaakt. Een dag ook waar we nog even feestelijk stil stonden bij het terugtreden van Ton Kempenaar die de voorzittershamer na acht jaar overdroeg aan mijn persoon. Ton veel dank en u allen dank voor het vertrouwen.

Het is mooi te zien en in dit jaarverslag te lezen hoe onze organisatie en haar medewerkers meebeweegt en anticipeert op de veranderende omgeving waarin wij ondernemen. Dit geeft vertrouwen aan de leden maar ook aan onze (nieuwe) samenwerkingspartners. Een tegeltjeswijsheid  zegt; “wie niet kan delen kan ook niet winnen”. Het past bij Windunie en is noodzakelijk voor de toekomst!

Cor de Graaf
Voorzitter Coöperatie Windunie