Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 5

Exploitatie

2017 was een veelbewogen jaar. In 2017 dook exploitatie volop in zon met in totaal bijna 50 SDE aanvragen die grotendeels toegekend werden en het opzetten van een inkoopactie. En we keken verder vooruit: in een bijeenkomst voor onze leden werden de resultaten van de haalbaarheidsstudie over opslag gepresenteerd. Maar ook voor de bestaande windmolens veranderde er het één en ander: de Winduniepool groeide verder naar 585 GWh waarmee het overgrote deel van de leden van de coöperatie hieraan deelneemt. Vanaf 2018 loopt de langjarige overeenkomst met Greenchoice en daar werden in 2017 de nodige voorbereidingen voor getroffen.

Contact met leden

De leden spraken we geregeld over alle zaken die spelen rondom de turbines, bijvoorbeeld op de regiobijeenkomsten. Beheer liet in 2017 zien volledig beheer voor een flink aantal turbines probleemloos uit te kunnen voeren naar veel tevredenheid van haar klanten. Het adviesteam groeide fors om opdrachten op het gebied van inkoop van turbines e.d. aan te kunnen, onder andere van Windcollectief Wieringermeer, Windpark Zeewolde en vele anderen.

Advies

Tot en met september 2017 was Windcollectief Wieringermeer de grootste opdrachtgever voor advies. We leverden adviseurs voor de inkoop van windturbines en de balance of plant, het realiseren van de netaansluiting en het afsluiten van het stroomcontract. Met de verkoop van dit park door Windcollectief Wieringermeer aan Nuon/Vattenfall kwam een onverwacht einde aan deze opdracht. Dit leidde tot een hoger resultaat voor advies door eenmalige uitkeringen die samenhingen met het beëindigen van deze opdracht. Hoewel de opdrachtgever tevreden was over de geleverde diensten en we volop bijgedragen hebben aan de waarde van het park, was het een tegenvaller dat de ingezette in- en verkooptrajecten niet konden worden afgemaakt. Ook werd de doelstelling van het faciliteren van ontwikkeling en exploitatie in lokaal eigendom niet gehaald.

In de tweede helft van het jaar werd Windpark Zeewolde in toenemende mate een grote opdrachtgever. Ook daar zijn we betrokken bij de realisering van netaansluiting en de benodigde elektrische infrastructuur, het inkopen van de windturbines en de civiele werken. Na overleg met het bestuur hebben we afgezien van een rol als bemiddelaar van het stroomcontract om zo een dubbele pet met Windunie Trading te voorkomen.

In 2017 is het adviesteam uitgebreid van vier naar acht mensen. Een van de bestaande adviseurs is vertrokken.

Winduniebrede zonactiviteiten

In 2017 is naast wind de focus gelegd op zon. Het opzetten van de Windunie-brede zonactiviteiten werd gecoördineerd vanuit het adviesteam en er werd een gezamenlijke inkoopactie voor zon op dak opgezet door advies. In 2017 werden in het voorjaar circa 15 en in het najaar circa 30 SDE aanvragen gedaan door Advies in opdracht van zowel bestaande als potentiële leden van Windunie. Vervolgens werd de gezamenlijke inkoop van zon-PV installaties vormgegeven voor de klanten die in de voorjaarsronde SDE hadden toegekend gekregen. Er is veel tijd gestoken in 2017 in het ontwikkelen van goede documentatie voor dit soort inkoopacties en het verder uitbouwen van de kennis rondom zon, zodat we voor de komende jaren goed toegerust zijn onze klanten op dit vlak te ondersteunen.

Binnen advies was ook aandacht voor nieuwe ontwikkelingen in het veld van duurzame energie. Zo werd de haalbaarheidsstudie op het gebied van opslag afgerond en werden 3 pilots gedefinieerd op dit vlak. Tevens werd curtailment verder uitgewerkt.

Naast deze grote opdrachten en aandachtsgebieden werd er in 2017 ook werk verricht binnen (op dat moment nog) kleinere opdrachten zoals voor Windplan Blauw, Nieuw Leusen, Spoorwind en Samen voor de Wind. Tevens werd een bijdrage geleverd aan de vormgeving van de winstrategieën voor projecten als Zeewolde, WCW en Blauw en werden verscheidene windstudies uitgevoerd.

Windunie Trading

Windunie Trading is een van die partijen die zorgt dat het stroometiket de juiste gegevens toont. Hoe zorg je voor de juiste afboeking van GvO’s, waardoor de consument de groene stroom krijgt die hij koopt? Afgelopen jaar werd ook het beheer van de Windunie Pool uitgevoerd; nu met name bij de overgang naar het nieuwe Windunie-Poolcontract met Greenchoice. Door steeds betere voorspellingen werkt Trading aan vermindering van onbalanskosten voor met name de Windunie-Pool.

Ontwikkeling Windex en APX-prijs
Gelukkig is de dalende trend van de energie prijzen doorbroken. De APX staat met een gemiddelde van € 39,33 ruim 25% hoger dan de stroomprijs in 2016. Het windaanbod was beter: de Windex is uitgekomen op 89, beter dan 2016, maar nog steeds lager dan het langjarige gemiddelde. Vooral januari had aan relatief lage productie. Over hoe de Windex zich ontwikkelt, is niets te zeggen. Kijken we naar de lange termijn stroomprijzen, dan is de prijs bijna verdubbeld t.o.v. het dieptepunt van maart 2016; toen stond de Endex Cal-19 op ca 24 euro-MWh, de huidige prijs ligt boven de 45 Euro/MWh.

Stroomhandel
In september 2016 is met Greenchoice het Pool-contract getekend. Vanaf 2018 garandeert Greenchoice gedurende tien jaar de afname van ten minste 80% van het volume van de coöperatie. Dat deze langjarige zekerheid van de levering van duurzame energie zeer waardevol is voor Greenchoice zien we terug in de zekerheden met betrekking tot uitbetalingsprijzen. Ook de andere voorwaarden zijn aantrekkelijk. Dat heeft afgelopen jaar geresulteerd in een toename van het aantal leden dat zich heeft aangesloten bij de Windunie-Pool en de groei in het volume: de gecontracteerde productie is in 2017 nog verder gegroeid van 415 GWh naar 585 GWh eind van het jaar. De uitbetalingsprijs van de Windunie-Pool is uitgekomen op € 30,61 per MWh. Dit is lager dan de benchmark (€ 31,23). Omdat er relatief veel volume is verkocht voor de start van het jaar; hebben we in 2017 beperkt kunnen profiteren van de stijgende marktprijzen.

Forecasting en onbalansmanagement
In 2018 eindigt een aantal contracten met leveranciers waar Windunie Trading de productie van leden heeft ondergebracht. Bij voorkeur worden die contracten niet zonder meer verlengd, liever neemt Windunie een deel van de werkzaamheden en verantwoordelijkheden in eigen hand, zoals voorspellen en handelen op de onbalansmarkt. Dit wordt veel opgepakt in combinatie met Greenchoice. In 2017 zijn de eerste deals gedaan op de Intraday markt en zijn de eerste molens uitgerust met software om te kunnen curtailen. In 2018 willen we deze positie verder uitbouwen om de onbalanskosten verder te verlagen.

GvO-administratie
Voor onder andere Greenchoice, Samen OM (voorheen DE UNIE) en Groenbalans verzorgt Windunie Trading de GvO-administratie in CertiQ. In de CertiQ omgeving is het lastig om specifieke Garanties van Oorsprong (GvO´s) af te boeken voor specifieke klanten. En dat is de richting waarin de markt zich nu beweegt. Of het nu gaat om lokale energie-coöperaties met zonnepanelen, of Friesland Campina die alleen van haar leden de GvO’s wilt hebben, wij kunnen dat verzorgen. Als een van de oprichters en lid van Samen OM regelt Windunie Trading al sinds de start het portfoliomanagement en de inkoop voor Samen OM. Ook de maandelijkse afboekingen van de GvO’s via CertiQ en het uiteindelijke stroometiket stellen wij samen.

Windunie beheer

2017 was voor beheer een interessant jaar met onder andere de opvolging van meldingen van storingen en productieafwijkingen, ondersteuning bij schades en contractmanagement. We hebben de eerder ontwikkelende systemen en processen verder uitgerold in de markt en het klantenbestand uitgebreid. Ondertussen heeft Windunie Beheer circa 70 turbines in beheer en veel projecten in de pijplijn. Het geeft hierbij voldoening om de expertise te kunnen leveren en hiermee het windproject verder te helpen.

Door de flexibele insteek is de beheerdienstverlening klant specifiek aan te bieden. Modules die aangeboden worden zijn onder andere:

  • Monitoring van de installaties;
  • Aansturen van contractpartijen;
  • Operationeel en contract management;
  • Voldoen aan wet- en regelgeving en veiligheidseisen;
  • Site management.

We zijn in staat om in elke situatie, in overleg met de eigenaar van een turbine of windpark, een passende oplossing aan te bieden. Van eenmalige ondersteuning bij contractonderhandelingen en advies bij het inrichten van de asset management organisatie tot het overnemen van alle asset management taken. Hierdoor kunnen we turbine-eigenaren ondersteunen in de steeds complexere wereld van asset management met tegelijkertijd zoveel mogelijk rendement en regie in de regio.