Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 1

Windunie ontwikkelingen

Het jaar 2017 stond vooral in het teken van groei door de verbreding van de focus op duurzame energie in het algemeen in plaats van windenergie alleen, de verbreding van de doelgroep naar burgercoöperaties en –initiatieven en een aanpak bij windparken die meer op strategisch omgevingsmanagement gebaseerd is. Die groei is ook terug te zien aan het aantal medewerkers van Windunie.  

Inzicht, oplossingen en meerwaarde voor de coöperatieleden

Naast de groei hield Windunie het spanningsveld in de gaten die nieuwe ontwikkelingen, zoals sanering en opschaling, met zich meebrengen. Bestuur en directie van Windunie nemen hun verantwoordelijkheid en rol om bij te dragen aan inzicht, oplossingen en meerwaarde voor de coöperatieleden.

Omdat veel leden in opschalings- en saneringstrajecten zitten, ontwikkelen ze zich van solitaire molenaars naar molenaars die samen met hun buren in grote windenergie parken terecht komen. Met name in Noord-Holland en Flevoland is dit het geval. Consequentie van deze ontwikkeling is dat het aantal leden hierdoor zal verminderen, maar het vermogen per lid zal toenemen. De vermindering van het aantal leden zal naar verwachting worden gecompenseerd, doordat steeds meer mensen lid worden met alleen zonne-energie projecten.

Zonne-energie nog beter op de kaart

Windunie is sinds 2011 actief in zonne-energie. Afgelopen jaar heeft Windunie zich nog beter op de kaart gezet als betrouwbare, onafhankelijke en deskundige partij. Door de jarenlange expertise met duurzame energie projecten hebben we alle kennis in huis om de projecten van ontwikkeling tot exploitatie te begeleiden. Een van de successen in 2017 was de zonnepanelen-inkoopactie, waarbij alle vijftien deelnemende leden de hoogste categorie SDE+ subsidie toegekend kregen.

Opslag

Windunie oriënteerde zich naast wind- en zonne-energie op verschillende energieopslagsystemen. Naast verdiensten levert dat oplossingen op voor de problemen die de pieken van het aanbod windenergie veroorzaken. De stroomprijs daalt namelijk bij te veel gelijktijdige opwek en het is de vraag of het net dat op termijn aan kan.

Het weer in 2017

2017 gaat de boeken in als zeer warm, zeer zonnig en aan de natte kant. Het jaar was met een gemiddelde temperatuur van 10,9 °C het vierde zeer warme jaar op rij, een uitvloeisel van een opwarmend klimaat. Het begin van de lente was zeer zacht, maar april was koud. Door vorst ontstond schade in de fruitteelt. Mei was extreem warm en juni was een van de warmste maanden sinds 1901. De zomer was warm en zonniger dan normaal, maar ook natter. In september veroorzaakte de eerste herfststorm vooral in de kustprovincies veel overlast. Oktober en november waren warmer dan normaal en december kende korte koude perioden.

Het windjaar 2017 begon onder gemiddeld en wordt gekenmerkt door een gemiddeld of matig windaanbod, met een positieve uitschieter in oktober. De Windex met referentieperiode 1996 – 2015 kwam uit op 91. Dit was een stuk beter dan 2016, maar bleef achter op het langjarig gemiddelde.

Met landelijk gemiddeld 1763 uur zon was 2017 zeer zonnig. Het gemiddelde per jaar ligt normaal rond de 1639 uur. Januari en maart waren zonniger dan normaal. De enige echt sombere maand was december.

Stijgende energieprijzen

 

 

 

 

 

De stijgende trend voor de energieprijs vanaf eind 2016 heeft doorgezet en is verder gestegen naar 39 euro (cal-19) in december 2017. We verwachten dat de prijsstijging in 2018 verder doorzet.

Een opvallende verandering is dat we in 2017 voor het eerst zien dat de uurprijzen in de zonnige maanden rond de middag lager worden. Dit komt doordat het toenemend vermogen aan zonne-energie steeds meer de prijs gaat beïnvloeden.

Lidmaatschap PAWEX

Op 1 januari 2017 werden de 230 leden van Coöperatie Windunie lid van PAWEX, dat bijna 300 Particuliere Windturbine Exploitanten vertegenwoordigt. Daarmee waren alle onafhankelijke ondernemers in windenergie verenigd. Doel is een sterkere positie in de gezamenlijke belangenbehartiging om zo betere kansen te creëren voor meer ontwikkeling en een rendabele exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom. Axel Posthumus werd per 1 januari 2017 bestuurslid van PAWEX.

Lidmaatschap NWEA

Via brancheorganisatie NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) zorgt Windunie via PAWEX dat de belangen van haar leden in de politiek goed worden vertegenwoordigd. Dankzij onze deelname aan commissies en werkgroepen kunnen we medebepalen welke onderwerpen worden geagendeerd. NWEA is ook een organisatie waar alle informatie samenkomt en de leden elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Axel Posthumus zit in het dagelijks bestuur van NWEA.

Introductie nieuwe Windmaand

De Windmaand abonnees kregen in juli de eerste digitale versie van de nieuwsbrief. In de nieuwe opzet van de Windmand bleven vaste rubrieken zoals de Windex, APX cijfers en de column behouden. We hebben de Windmaand een eigentijdse uitstraling gegeven, met gemakkelijk doorklikbare artikelen en veel ruimte voor foto’s.

Personeelsontwikkelingen

Windunie is in 2017 weer flink gegroeid. Windunie Development breidde onder andere uit vanwege de toenemende werkzaamheden voor Windpark Zeewolde en Windplan Blauw. Door de komst van Sophie Boland en Steef van Baalen als senior projectleiders, Vera Wind en Kim van den Broek als project secretaresses en Else Noë als projectmedewerker is het team Windunie Development  compleet.

Bij exploitatie ging Menno van de Lustgraaf aan het werk als adviseur in augustus. Menno sluit stroomcontracten af en geeft ondersteuning op het gebied van zon-PV. Voor de vraagstukken aangaande netaansluiting, turbineselectie, lay-out van windparken en subsidies, kwam Matthias Wieseler het team versterken. Marjolijn Krul is toegevoegd aan het team van Accountmanagement en adviseert hierbij de leden van de coöperatie over allerlei vraagstukken.

Robert Tann is na de zomer aan de slag gegaan bij Windunie Trading in rol als junior data analist. Hierbij heeft hij de opdracht om de productie forecast en turbine opbrengsten te optimaliseren op basis van data die beschikbaar is. Aan het einde van het jaar is Ivana Pieters toegevoegd aan het Trading team. In haar rol als adviseur heeft Ivana de taak gekregen om bij 4 windparken de netaansluiting en parkbekabeling te realiseren. Daarnaast is Ivana projectleider van Zonunie Pool en verantwoordelijk voor het efficiënter maken van de processen en procedures van contract beheer, Windunie Pool en Trading.

Bij de stafafdeling is Sigi Van Driel – Simons in september begonnen in de rol van corporate communicatie adviseur. Tegenover twee medewerkers die vertrokken, kwamen er dus elf mensen bij.