Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 3

Organisatie

In 2001 werd Coöperatie Windunie opgericht. De leden werden vanaf dag één ondersteund door externe adviseurs vanuit The Green Utility Company. Het aantal medewerkers groeide en er werden meerdere b.v.’s opgericht om de diversiteit in dienstverlening gescheiden te houden.

Omdat een van de kwartiermakers van Windunie in 2015 de Groep heeft verlaten, heeft hij ook zijn aandelen aangeboden. Die zijn overgenomen door de Coöperatie. Op dit moment is Leopard Ventures B.V. (de holding van algemeen directeur en medeoprichter Axel Posthumus), de enige andere aandeelhouder.

Organisatiestructuur: Welke bedrijfsonderdeel doet wat?

Werkzaamheden die vallen onder advies, zowel aan leden en alsook aan windparken in ontwikkeling, beheer, nieuwe energiesystemen (combinatie met zon, opslag) zijn bij Exploitatie ondergebracht. Windunie Development houdt zich bezig met de procesbegeleiding bij de ontwikkeling van windparken, zonne-weides en grondgebonden zon. Diensten als windstudies of de aankoop van windturbines worden uitbesteed aan de medewerkers van Exploitatie.

 

Directie

Axel Posthumus is algemeen directeur en is degene die samen met voorzitter van de Coöperatie, Windunie vertegenwoordigt. Dat geldt richting pers, NWEA, de politiek, lobby en als Windunie wordt gevraagd voor presentaties. Het directieteam wordt naast Axel gevormd door financieel directeur Jan Slootweg, directeur Development Eelco Bots en directeur Exploitatie Pascal Weijers.

 

Van links naar rechts: Pascal Weijers, Jan Slootweg, Eelco Bots en Axel Posthumus.

Het bestuur

Het bestuur van de Coöperatie bestond 2017 uit vier bestuursleden: Ton van Scheppingen, Gerard Meijssen, Jacqueline Tuinenga en Cor de Graaf (Bestuursvoorzitter). 

Van links naar rechts: Gerard Meijssen, Jacqueline Tuinenga, Cor de Graaf en Ton van Scheppingen.

De Raad van Advies

De Raad van Advies van Windunie Groep B.V. heeft in 2017 1 keer vergaderd. Op die vergadering werd het aangepaste meerjarenbeleidsplan besproken.

Bij de oprichting van Windunie Groep B.V. in 2014 is besloten tot het instellen van een Raad van Advies. Deze Raad bestaat uit leden, waaronder enkele oud-bestuursleden, bestuursleden van parken in ontwikkeling en experts uit de markt. De taak van de Raad is de directie en het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies te voorzien. Daarnaast wordt de Raad bij elkaar geroepen als Windunie Groep B.V. (en daarmee de Coöperatie) voor strategische keuzes staat. Voordat een nieuwe koers of strategisch plan wordt voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering, wordt de Raad bijeengeroepen om voorstellen kritisch te bespreken en advies op te halen. Zo worden voorstellen getoetst en verbeterd voordat ze worden voorgelegd aan de leden.

De Poolcommissie

Bij de oprichting van Windunie Pool B.V. in 2015 is besloten tot het instellen van de Pool-commissie. De Windunie Poolcommissie onder voorzitterschap van Jan Veenink bestaat uit vier leden waarvan een bestuurslid van de coöperatie. Doel van de Poolcommissie is om samen met Windunie Trading de verkoopstrategie te bepalen en allerlei zaken die rondom de Pool spelen.

De Pool-commissie, ingesteld in 2015, kwam in 2017 vier maal bijeen. De Poolcommissie onder voorzitterschap van Jan Veenink bestaat uit vier leden waarvan een bestuurslid van de Coöperatie. Doel van de Poolcommissie is om samen met Windunie Trading de verkoopstrategie te bepalen en allerlei zaken die rondom de Pool spelen te bespreken.

Voor alle deelnemers in de Pool zijn in 2017 2 bijeenkomsten georganiseerd, beide in Zwaag. Op 25 januari werd een update gegeven over de poolprijzen van 2016 en 2017. Op 26 oktober stonden de marktontwikkelingen en het vervolg op het poolcontract 2018 centraal.