Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Voorwoord

Hierbij presenteren wij u het jaarverslag van de Coöperatie Windunie over het jaar 2017!  
Windpark Bommelerwaard-A2 is de initiatiefnemer van het windpark en bestaat uit vijf lokale agrarische ondernemers en Windunie.

Windjaar 2017
2017 gaat de boeken in als matig windjaar. Het jaar begon onder gemiddeld en werd gekenmerkt door een gemiddeld of matig windaanbod. De positieve uitschieter in oktober was helaas niet voldoende om boven ‘matig’ uit te komen. De Windex (met referentieperiode 1996 – 2015) komt uit op 91. Dit is een stuk beter dan in 2016, maar blijft achter op het langjarig gemiddelde van 100. Een matige Windex betekent dat er op veel locaties matig rendement gedraaid is. Dat heeft invloed op de inkomsten van de coöperatie en dat maakt dat we als bestuur heel kritisch naar onze begroting moeten kijken.

Leden
Het is van belang dat Windunie voor haar leden interessant blijft. Dat geldt voor leden die al jarenlang aangesloten zijn en voor nieuwe leden. Dat zijn veelal grote samenwerkingsverbanden. Als bestuur en organisatie onderhouden we zoveel mogelijk contact met de leden om te kijken welke wensen en behoeften zij hebben en hoe wij daar op in kunnen spelen. Op die manier houden we het vertrouwen en benutten we kansen om samen te investeren in de toekomst.

Samen kom je verder
“Samen kom je verder”. Dat is de basisgedachte van de Coöperatie Windunie. Vanuit die gedachte zijn we gestart en zo gaan we verder. De essentie is de binding, de relatie die we met elkaar aangaan. Wij geloven dat samenwerking leidt tot de beste resultaten en het behoud van duurzame energie in lokaal eigendom.

Het is mooi te zien en in dit jaarverslag te lezen hoe onze organisatie groeit en haar medewerkers meebewegen en anticiperen op de steeds veranderende omgeving, zoals toenemende aandacht voor zon, waarin wij ondernemen. Dit geeft vertrouwen aan de leden maar ook aan onze (nieuwe) samenwerkingspartners.

We nodigen u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over dit jaarverslag.

Cor de Graaf
Voorzitter Coöperatie Windunie