Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 6

Groenbalans

In 2017 heeft Groenbalans zijn dienstenpakket gecontinueerd en verder uitgebreid. De 4 bestaande diensten zijn: het opstellen van CO2-footprints, het vergroenen van energieverbruik met Garanties van Oorsprong (GvO's), het compenseren van onvermijdbare CO2-uitstoot om zodoende een CO2-neutrale bedrijfsvoering te realiseren en energiebesparingsplannen voor bedrijven. Een nieuwe dienst is het aanbod van zon op dak voor agrariërs van coöperaties.

Garanties van Oorsprong

De vraag naar Nederlandse wind GvO’s is in 2017 in Nederland explosief gestegen terwijl het aanbod hier ver op achterbleef. Onder invloed van de continue discussie over groene stroom stappen bedrijven en overheden massaal over op NL Wind GvO’s. Dit heeft erin geresulteerd dat de prijs van een NL Wind GvO in 2017 is verdubbeld. Ook het aandeel Europese Wind GvO’s is explosief verder gestegen. FrieslandCampina is nog steeds een grote afnemer van Nederlandse Wind GvO’s van eigen Windunie leden. Ook met een aantal andere zuivelbedrijven hebben wij een soortgelijke constructie afgesproken zoals Vreugdenhil en Hochwald. Zo vergroenen deze zuivelbedrijven hun elektriciteitsverbruik met GvO’s van eigen melkveehouders.

Groenbalans

CO2-neutrale bedrijfsvoering

Na het klimaatakkoord van Parijs eind 2015, zien wij dat steeds meer organisaties een actief klimaatbeleid zijn gaan voeren. Niet alleen met woorden maar met daden. Dat betekent dat organisaties ook vaak een CO2-neutrale doelstelling hebben geformuleerd door energie te besparen, groene stroom te gebruiken en onvermijdbare CO2-uitstoot te compenseren. Groenbalans levert gecertificeerde CO2-rechten uit duurzame energieprojecten in ontwikkelingslanden.

Energiebesparingsplannen

Groenbalans heeft in 2017 een aantal opdrachten bij bedrijven uitgevoerd om deze te ondersteunen bij energiebesparing. Met name om te voldoen aan EED-regelgeving. Dat betekent dat grote bedrijven elke vier jaar verplicht zijn een energie-audit uit te voeren en maatregelen te treffen om energie te besparen.

 

Zon op dak

Groenbalans heeft al jaren contacten met de agrarische sector zoals de grotere zuivelbedrijven. Net zoals bij Windunie, komen ook de leden van deze zuivelbedrijven vaak bij de coöperatie terecht met vragen over de aanschaf van zonnepanelen en een goed stroomcontract. Groenbalans is hierbij aanspreekpunt voor de leden van deze coöperaties die wij mogen benaderen. Samen met alle beschikbare kennis en ervaring bij Windunie kunnen wij deze leden – die dan ook gaan meedoen in de zonunie pool – een scherpe aanbieding doen voor de gezamenlijke inkoopactie van zonnepanelen en een stroomcontract. De GvO’s komen dan terecht bij de coöperatie die hiermee het elektriciteitsverbruik vergroent van eigen leden.