Jaaroverzicht 2017
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 7

Windunie buitenwereld 2017

Windunie vertegenwoordigde in 2017 de belangen van haar leden bij politiek en belangenorganisaties. Via haar lidmaatschap met PAWEX, NWEA en NVDE, maar ook via directe contacten met het ministerie van Economische Zaken, provincies en het Lerend platform Energie en Omgeving, zet Windunie steeds grotere stappen op het gebied van lobby voor haar leden.      

NWEA

Via brancheorganisatie NWEA (Nederlandse WindEnergie Associatie) zorgt Windunie dat de belangen van haar leden in de politiek goed wordt vertegenwoordigd. Dankzij onze deelname aan commissies en werkgroepen kunnen we medebepalen welke onderwerpen worden geagendeerd. NWEA is ook een organisatie waar alle informatie samenkomt en de leden elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen. Laura de Groot is binnen Windunie de contactpersoon voor NWEA. In onderstaand schema staan de commissies en de vertegenwoordigers vanuit Windunie. 

 • Dagelijks en algemeen bestuur NWEA. Vertegenwoordiging door: Axel Posthumus.
 • Subcommissie Financiën volgt actief alle beleidsontwikkelingen op onder andere SDE+-gebied.
  Vertegenwoordiging door: Giel van Houtum.
 • Subcommissie Ruimte behandeld het beleid en de wetgeving rondom ruimtelijke inpassing van windparken, zoals wetgeving op het gebied van natuur, geluid, netinpassing. Vertegenwoordiging door: Laura de Groot.
 • Subcommissie Omgevingswet volgt het proces van de invoering van de Omgevingswet en richt zich, in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie, op het zo goed mogelijk vastleggen van het windbelang in deze omvangrijke wet. Vertegenwoordiging door: Laura de Groot.
 • Subcommissie Verlengde Levensduur: denkt na over de manier waarop de windsector haar verantwoordelijkheid kan nemen om windturbines waarvan de technische levensduur is verstreken op een veilige manier te laten doordraaien. Inmiddels is er hiervoor een NEN-richtlijn opgesteld. Vertegenwoordiging door Nick de Wilt.
 • Subcommissie obstakelverlichting: richt zich op het maken van afspraken met de overheid en de luchtvaartsector. Inzet van de Werkgroep is om de overlast door obstakelverlichting zo laag mogelijk te maken zonder daarbij de veiligheid in gevaar te brengen. Vertegenwoordiging door Matthias Wieseler.
 • Commissie Wind op Land adviseert het bestuur van NWEA mede op basis van informatie vanuit bovenstaande werkgroepen. Vertegenwoordiging door Laura de Groot.
 • Commissie Public Affairs voert lobby richting de ministeries en de Tweede Kamer en wordt aangestuurd door het bestuur van NWEA. Vertegenwoordiging door Sigi Van Driel – Simons.
 • Commissie Communicatie & Participatie draagt het beleid van NWEA uit en richt zich op betere informatie richting het publiek, onder meer via de pers. Vertegenwoordiging door Tessa Felix.

PAWEX

Op 14 februari 2017 is Windunie lid geworden van PAWEX en versterkte daarmee de vertegenwoordiging van onafhankelijke windmolenaars. Met 230 leden werden de leden van Coöperatie Windunie lid van PAWEX, dat bijna 300 Particuliere Windturbine Exploitanten vertegenwoordigt. Daarmee zijn alle onafhankelijke ondernemers in windenergie verenigd. Doel is een sterkere positie in de gezamenlijke belangenbehartiging om zo betere kansen te creëren voor meer ontwikkeling en een rendabele exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom.

PAWEX treedt als representatieve organisatie op namens particuliere windturbine exploitanten en neemt in die hoedanigheid deel aan overleggen met de minister van Economische Zaken, toezichthouder ACM en de netbeheerders. En omdat Windunie dankzij ontwikkelprojecten met lokale ondernemers en een innovatieve bedrijfsvoering óók een vertegenwoordigende positie heeft, is intensieve samenwerking voor beide partijen aantrekkelijk.

Lerend Platform Energie en Omgeving (LEO)

Windunie is een van de initiatiefnemers van Lerend Platform Energie en Omgeving (LEO) waarin de energiesector, maatschappelijke organisaties en het ministerie van Economische zaken hun kennis bundelen. LEO verbindt een breed netwerk van specialisten en ontsluit vaktechnische inzichten die direct toepasbaar zijn in projecten. Deze kennisuitwisseling verbetert de kwaliteit van de planvorming, verhoogt de acceptatiegraad en verkort daarmee de doorlooptijd. Binnen het platform geven de partijen elkaar bovendien inzicht in de manier waarop omgevingsmanagement intern wordt ontwikkeld en wat daarvan de resultaten zijn. Samen met alle andere relevante partijen werkt Windunie zo aan versnelling van de energietransitie, gedragen door iedereen die er rechtstreeks mee te maken heeft.

In de media: interview Elsevier

In juni stond Axel Posthumus in de Elsevier met een interview over de energietransitie. Door in lokaal eigendom te ontwikkelen en de burgers en ondernemers uit de regio actief te betrekken, kunnen we de overstap naar duurzame energie versnellen, stelt Posthumus. Lees het artikel hier

WindEurope

Van 28 tot 30 november vond WindEurope, het grootste on- en offshore windevenement van Europa, plaats in de RAI in Amsterdam. Een interessant evenement waarin nieuwe contacten gelegd zijn, kennis uitgewisseld is en Windpark Zeewolde een geslaagde sessie over omgevingsmanagement neerzette.

HIER Opgewekt

Vrijdag 17 november bezocht Windunie het Evenement HIER Opgewekt. In een uitverkocht theater het Spant! in Bussum kwamen 900 coöperaties, ontwikkelaars, overheden, energieleveranciers en andere belangstellenden om kennis uit te wisselen en te vergaren over duurzame energieopwekking.

In de Windunie stand konden we rekenen op veel belangstelling; ontwikkelaars die wel wat professionele ondersteuning konden gebruiken, of coöperaties die meer willen weten over wind of zon. Met acht man sterk verbreedden we ons netwerk en wellicht ook onze eigen coöperatie.

Windprojecten hebben niet alleen een grote impact op het klimaat, maar ook op de directe omgeving. Het communiceren met betrokkenen – van partners tot omwonenden – is een continu proces. Waar kunnen energie coöperaties bij hun communicatiestrategieën op letten? Tessa Felix van Windunie en Inge Verhoef van De Windvogel vertelden tijdens een interactieve sessie over hun ervaringen. Na afloop was er ruimte voor vragen, die met name gingen over omgaan met de pers en weerstand.