Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Ons verhaal 2020

Windunie is gespecialiseerd in het ondersteunen, ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom: windparken, zonneparken en energieopslag. We doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgerinitiatieven, (agrarisch) grondbezitters en omwonenden. Op die manier zorgen we voor profijt in de eigen regio. Wij gaan dus verder dan het streven naar 50% lokaal eigendom uit het Klimaatakkoord. Windunie zet zich in voor maximaal lokaal eigendom.  

Windunie werkt aan duurzame energieprojecten in lokaal eigendom

Duurzame energieprojecten zoveel mogelijk in lokaal eigendom

Onze specialisten weten precies wat er nodig is om uw duurzame energieproject zoveel mogelijk in lokaal eigendom te realiseren. We hebben ervaren experts in huis met ruime kennis van onder andere:

  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Organisaties inrichten
  • Omgeving betrekken bij projecten
  • Vergunningen en subsidies aanvragen
  • Netaansluitingen realiseren
  • Financiering organiseren
  • Stroomcontracten bemiddelen
  • Het begeleiden van de aankoop van windturbines
  • Bouwbegeleiding
  • Exploitatie

Wij zijn ervan overtuigd dat een goede verankering van een duurzaam energieproject in de lokale omgeving de beste – en misschien wel enige – manier is, om de enorme opgave waar we de komende jaren voor staan, waar te maken. Er is alleen sprake van gezamenlijk belang wanneer mensen die de lasten van een duurzaam energieproject ervaren, óók in de lusten kunnen delen.

Los van de financiële voordelen, is Windunie van mening dat draagvlak sterk samenhangt met zeggenschap over de inrichting van de eigen woonomgeving. Dat is mogelijk door duurzame energieprojecten vanuit een lokaal perspectief en met maximaal lokaal eigendom te realiseren.

Windunie, ABN en Greenchoice werken aan de Veenwieken

Windunie staat voor langdurige relaties met leden en opdrachtgevers

Het geheim van het succes van Windunie zit hem in ons gedreven team van experts op het gebied van duurzame energieprojecten én omdat wij een coöperatie zijn. Wij staan voor langdurige relaties met onze leden en opdrachtgevers. Ons motto is dan ook: Samen kom je verder!

Wij zorgen ervoor dat u de regie houdt en de projectkeuzes maakt wanneer u dat wilt. En dat het financiële en maatschappelijke rendement van energieprojecten toekomt aan de lokale omgeving. We zijn bereid om een minderheidsbelang in de ontwikkelfase van projecten te nemen en financieringsvraagstukken op te lossen. Op die manier streven we naar maximaal lokaal eigendom tot wel 90% bij energieprojecten, waarbij het profijt in de omgeving blijft.

Windunie is sterk in lokale en landelijke lobby

Kennis delen is belangrijk en een belangrijke kernwaarde van Windunie. Dat doen we lokaal in overleg met elkaar en dat doen we in Utrecht met onze specialisten op het Winduniekantoor. Wij behartigen onze belangen aan tafel bij overheden, bij brancheorganisaties NWEA, NVDE, Platform LEO en Energie Samen op het gebied van duurzame energie en bij andere belangrijke stakeholders. Dit blijven we de komende jaren doen om de belangen van onze leden continu te behartigen.

Systeemintegratie: lokale vraag en antwoord beter afstemmen

Zonder systeemintegratie kan de duurzame energietransitie moeilijk slagen. De elektriciteitsnetten zijn er niet op gebouwd en projecten kunnen daardoor niet worden aangesloten. Wind en zon produceren op tijdstippen waarop elektriciteit niet wordt afgenomen, waardoor negatieve prijzen ontstaan. Windunie ziet toekomstkansen in systeemintegratie, waarbij vraag en aanbod lokaal beter op elkaar worden afgestemd. Windunie is van oudsher sterk in het verbinden van partijen om dit succesvol te kunnen doen.

We gaan graag met u in gesprek

Ik nodig u uit om contact op te nemen, kennis te maken en/of te kijken hoe we samen kunnen werken aan duurzame energie in lokaal eigendom met profijt voor de omgeving.

Axel Posthumus
Algemeen directeur

info@windunie.nl
030 753 3100