Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Onze juridische structuur 2020

In 2001 werd coöperatie Windunie opgericht. De leden werden vanaf dag één ondersteund door externe adviseurs vanuit de The Green Utility Company. Het aantal medewerkers groeide en er werden meerdere b.v. ’s opgericht om de diversiteit in dienstverlening te scheiden. In 2014 is besloten de ondersteunende bedrijven onder één holding te brengen: Windunie Groep B.V. met de coöperatie als meerderheidsaandeelhouder.

Windunie werkt aan windparken, zonneparken en energieopslag in lokaal eigendom. De coöperatie maakt gebruik van de kennis en ervaring uit de diverse ondersteunende bedrijven en betaalt de Windunie Groep daarvoor. Via Windunie Groep is de coöperatie immers ook grootaandeelhouder in die bedrijven.

Begin 2017 heeft een van de kwartiermakers Windunie Groep verlaten en zijn aandelen aangeboden. Die zijn toen overgenomen door de coöperatie. Op dit moment is algemeen directeur en medeoprichter Axel Posthumus met Leopard Ventures B.V. de enige andere aandeelhouder.

Voordeel van de Windunie Groep is dat medewerkers van alle Windunie bedrijven onder één label naar buiten kunnen treden. Beslissingen over uitbreiding van de dienstverlening worden aan het bestuur en aan de leden voorgelegd, zeker als daar een investeringsbeslissing bij hoort. De coöperatie beziet of ze de nieuwe diensten kansrijk acht en profiteert als aandeelhouder bij succes.

Dit profijt is niet alleen financieel: de dienstverlening aan de leden wordt verder uitgebreid én de coöperatie wordt weer aantrekkelijker voor nieuwe leden. Zo blijft Windunie Groep groeien.

Eind van 2019 heeft Windunie een interne herstructurering doorgevoerd, die in 2020 juridisch geëffectueerd werd. Als gevolg daarvan werkt Windunie efficiënter. In de nieuwe structuur werken de verschillende bedrijven steeds beter met elkaar samen. Dit zorgt ervoor dat kansen nog beter worden benut en kennis intern en met de leden nog beter kan worden gedeeld.

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Info@Windunie.nl
030 753 3100