Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Windunie mijlpalen windparken 2020

Windunie ontwikkelt en exploiteert zonneparken, windparken en energieopslag in lokaal eigendom. We doen dit altijd samen met lokale ondernemers, burgercoöperaties, (agrarisch) grondbezitters en omwonenden. Op die manier zorgen we dat het profijt van de projecten in de eigen regio terechtkomen.

Windpark Bommelerwaard-A2 is lid van Windunie

Windpark Bommelerwaard-A2: windpark in lokaal eigendom

Met Hein de Kort als een van de kartrekkers, verenigde een groep van vijf agrarisch ondernemers zich in 2013 om zelf drie windturbines te realiseren ter hoogte van Zaltbommel tussen de A2 en de spoorlijn Utrecht–Den Bosch. Gezamenlijk krijgen de turbines een opgesteld vermogen van 11 MW en wekken samen een hoeveelheid stroom op die gelijk staat aan het jaarlijkse verbruik van circa 8.500 huishoudens.

Verloopt alles zoals gecontracteerd, dan draaien er eind 2021/begin 2022 drie windturbines van het type Nordex N117, waarvan 1 een dorpsmolen. De Windcentrale gaat deze dorpsmolen overnemen van het windpark. De molen wordt door de Windcentrale opgedeeld in duizenden stukjes die ‘winddelen’ heten. Omwonenden kunnen deze kopen. Als “Winddeler” profiteren zij van eigen stroom en de opbrengsten van de eigen, lokale windturbine.

De weg om het windpark te realiseren was niet zonder hobbels en kuilen. ‘We hebben al vroeg besloten om de ontwikkeling in eigen beheer te houden’, vertelt initiatiefnemer Hein de Kort. ‘Dat brengt uitdagingen met zich mee. Maar we vonden het erg belangrijk om de opbrengsten van dit project binnen de regio te houden. Sluit je een grondcontract af met een grote ontwikkelaar, dan geef je daarmee ook het rendement en eigendom van de windmolens weg.’

Dit sluit aan op de visie van Windunie. Als coöperatie zijn wij gespecialiseerd in het ontwikkelen en exploiteren van duurzame energieprojecten in lokaal eigendom is Windunie sinds 2014 bij Windpark Bommelerwaard-A2 betrokken. De Kort: ‘We merkten dat het ons ontbrak aan de nodige kennis en kunde. Je bent zelf agrarisch ondernemer en dit is toch een andere tak van sport.’’

Lees meer over Windpark Bommelerwaard-A2 hier >>

Windpark Weijerswold: lokale duurzame windenergie

Windpark Weijerswold is een initiatief van Windunie in samenwerking met lokale grondeigenaren en Pure Energie. We bouwen samen vier windmolens in Weijerswold. Met deze windmolens wekken we lokale, duurzame windenergie op in de gemeente Coevorden. De bouw van de turbines is begin 2020 begonnen. In de planvorming zijn afspraken gemaakt tussen het bewonersplatform en de initiatiefnemers van het windpark.

Lees meer over Windpark Weijerswold >>

Ten zuiden van Coevorden (Hulteweg) wordt ook gebouwd aan een windturbine met initiatiefnemer Windunie en een lokale grondeigenaar. De oplevering van beide parken is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Windpark de Veenwieken levert stroom

Windpark De Veenwieken, tussen Ommen, Dedemsvaart en Hardenberg, heeft zijn tien nieuwe windturbines in gebruik genomen. Per jaar moeten deze groene stroom opwekken voor 20.000 huishoudens. Zes turbines worden geëxploiteerd door de assetmanagement-afdeling van Windunie.

Windpark De Veenwieken is een initiatief van De Wieken B.V. (Windunie, ABN AMRO Energie Transition Fund en Greenchoice) en Pure Energie. Met het in gebruik nemen van alle molens is de bouw van het windpark officieel afgerond. De Wieken B.V. wil een bijdrage leveren aan de decentrale energietransitie in Nederland door lokale productie van groene stroom te stimuleren.

Over bouw, opening en exploitatie van Windpark de Veenwieken is door Windunie, ABN AMRO Energie Transition Fund en Greenchoice een video gemaakt.

Lees meer over Windpark De Veenwieken >>

Bouw de Drentse Monden en Oostermoer

Windpark De Drentse Monden en Oostermoer is een initiatief van drie partijen: Duurzame Energieproductie Exloërmond B.V., Raedthuys Windenergie B.V. en Windpark Oostermoer Exploitatie B.V. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. Het windpark wordt gebouwd in de gemeente Aa en Hunze in Drenthe. Windunie is al sinds het prille begin adviseur van het project.

Initiatiefnemers van het project zijn boerenbedrijven uit de Veenkoloniën. In totaal bestaat het gehele project straks uit 45 turbines, waarvan 16 in Oostermoer. Windunie Development is samen met 34 lokale agrarische families aandeelhouder in Windpark Oostermoer Exploitatie B.V.

Sinds april 2019 praten de initiatiefnemers en bewoners met elkaar in de zogenaamde Omgevingsadviesraad. Daar worden onder andere afspraken gemaakt over vergoedingen en participatie en vindt afstemming over bijvoorbeeld de bouwroutes plaats. Windunie is betrokken bij het bewonersproces en is verantwoordelijk voor het inrichten van de financiële participatie voor de direct omwonenden.

Windunie windpark Drentse Monden en Oostermoer

Lees meer over Windpark Drentse Monden Oostermoer >>

SwifterwinT bereikte Financial Close

De ontwikkeling van SwifterwinT en daarmee van Windplanblauw valt ongeveer gelijktijdig met die van Windunie Ontwikkeling & Realisatie. Pascal Weijers, adviseur en later projectleider speelde een belangrijke rol.

Pascal Weijers: “Windunie en SwifterwinT hebben eenzelfde DNA: het coöperatieve gedachtegoed zit in de genen.”

Pascal Weijers: “Het bereiken van financial close voor zo’n groot windpark vereist heel veel menskracht. Daar komt ook expertise bij kijken die Windunie niet zelf in huis heeft. Ook daarin hebben we laten zien dat we goed zijn in samenwerking met andere adviseurs, waarbij we als spin in het web voortdurend aandacht hadden voor verbinding tussen partijen en met de opdrachtgever SwifterwinT.”

Eneco en SwifterwinT hebben in de lente van 2020 een afnamecontract van 15 jaar gesloten voor de stroom van de 37 turbines op land van SwifterwinT. Source4Energy en Windunie adviseerden SwifterwinT bij het PPA-traject.

Windunie ontwikkeling en realisatie van windpark SwifterwinT

Bekijk de video over Windplanblauw SwifterwinT >>

Bouw Windpark Streepland start in 2021

De 28 windmolens aan de A16 komen er. De Raad van State heeft in december 2020 ingestemd met aanpassingen die door de provincie zijn gedaan na een tussenuitspraak over het inpassingsplan eerder dit jaar. Met deze definitieve uitspraak zijn het plan en de in 2018 afgegeven vergunningen onherroepelijk..

Het inpassingsplan Windenergie A16 gaat over in totaal 28 windmolens in vier clusters in de zone naast de A16 (Klaverpolder, Zonzeel/Nieuwveer, Galder en Hazeldonk). De windmolens worden ontwikkeld door verschillende bedrijven.

“Goede buren”, een samenwerking tussen Windunie, Greenchoice en Meewind ontwikkelt Windpark Streepland. Dat zijn drie van de 28 windmolens die in 2022 langs de A16 komen. Onze drie windturbines zullen tezamen elektriciteit opwekken voor ruim 15.000 huishoudens. Naar verwachting draaien de windmolens eind 2022.

De komst van de geplande windmolens heeft invloed op het landschap en op de mensen die er wonen. Daarom zijn vanaf de start in 2016 omwonenden bij het plan betrokken en denken zij mee over de locaties van de geplande windmolens. En daarom wordt er langdurig en nauw samengewerkt met de ontwikkelaars van de windmolens. Zo worden er afspraken gemaakt over de effecten van de windmolens die omwonenden raken: bijvoorbeeld over geluid en slagschaduw.

Ontwikkelaar Goede Buren plaatst bij een van de drie molens een kunstobject. Het moet een plek worden waar mensen naar toe kunnen wandelen of langs kunnen fietsen. Wat voor kunstobject er komt en waar precies, is nog niet bekend.

Jennie Tissingh: "Voor ons vormen kunst en educatie een belangrijk doel. We willen mensen ter plekke meer vertellen over duurzame energie. Op deze manier hopen we meer draagvlak te krijgen”

Goede Buren richt ook een maatschappelijk fonds op voor sociale projecten in de buurt. Denk bijvoorbeeld aan het veiliger maken van de omgeving of de aanpak van zwerfvuil.

Lees meer over Windpark Streepland >>

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Info@Windunie.nl
030 753 3100