Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Windunie op events 2020

Windunie laat van zich horen en zien bij verschillende events. Wij vertellen ons verhaal aan verschillende doelgroepen en vergroten op die manier onze naamsbekendheid. Vanaf het ingaan van de coronamaatregelen in maart 2020 laat Windunie zich online zien en horen.

WIndunie op HIER Opgewekt

Online Evenement HIER Opgewekt

Woensdag 18 tot en met vrijdag 20 november 2020 vond de negende editie van het Evenement HIER Opgewekt (EHO) plaats: het grootste landelijke evenement over lokale duurzame energie in Nederland.

EHO is hét ontmoetingsmoment voor iedereen die betrokken is bij de lokale energie-initiatieven. Windunie was partner van het evenement. Windunie verzorgde het webinar “Samenwerken en krachten bundelen: daar krijg je energie van!” samen met Koen Streutker. Daarnaast hielden we drie online huiskamersessie met medewerking van bestuurslid Marten Wiersma en lid Tammo Schreuder.

Onder de vlag van de participatiecoalitie spraken Jan Matthijsen (Planbureau voor de Leefomgeving) en Jennie Tissingh (Participatiecoalitie/Windunie) over de RES’en en wat lokale energie-initiatieven daaraan bij kunnen dragen.

Door de online sessies en inzet van Windunie medewerkers zijn er contacten gelegd met een flink aantal burgercooperaties die interesse hebben om met ons samen te werken aan energieprojecten in lokaal eigendom met profijt voor de omgeving.

R-Meetings

R-meetings brengt alle spelers binnen de energiewereld, met nadruk op Wind op Land, bij elkaar. Het delen van kennis, expertise en ervaring van deze spelers draagt bij aan het tot stand brengen van de energietransitie in Nederland. R-meetings levert alle aanwezigen nieuwe kennis, invalshoeken en contacten op.

Voor de organisatoren levert R-Meetings een positieve lading van de eigen merken en diensten op. Daarnaast versterken de bijeenkomsten de banden met samenwerkingspartners en de energiewereld als geheel. Windunie is het ‘gezicht’ van de R-Meetings en organiseert de bijeenkomsten met Green Trust, Aeolian en Rabobank.

'De toekomst van wind op land; de komende 5 jaar'

In januari organiseerde R-Meetings een uitverkocht evenement in de Sociëteit aan de Maas te Rotterdam, waarbij de uitdaging van de energietransitie en de centrale rol van wind op land centraal stond.

Huib Morelisse (voormalig CEO Lagerwey) opende voor de laatste keer in de rol van host de R-Meetings. Vervolgens spraken Maarten de Vries (Senior Associate) en David Frans (Partner) Roland Berger Strategy Consultants over klimaatveranderingen wereldwijd en de trend dat steeds meer de economie de veranderingen stimuleert: van fossiel af en naar duurzame energie toe. 

Axel Posthumus (Directeur Windunie) vervolgde de bijeenkomst met een presentatie over de RES’en als belangrijke pijlers onder het Klimaatakkoord. Daarna vertelde Pim Visscher (Shell) over de opschaling van windenergie. Robin Quax sloot af met een presentatie over ‘Missiegedreven innovatie voor Wind en Zon op Land’. Daarna volgede de netwerkborrel.

R-Meetings: Hoe beïnvloeden de Covid-19 maatregelen de ontwikkeling van wind op land?

Op 27 augustus organiseerden we de R-Meetings online. Deze keer over de invloed van de coronamaatregelen op de ontwikkeling van windenergieprojecten op land. Levertijden van turbines worden langer en de RES-projecten lopen vertraging op.

We startten, na de opening door host Axel Posthumus, met een sessie van Pascal Weijers (Projectleider SwifterwinT, Windunie) over de maatregelen rondom Corona en welke weerslag deze hebben op het RES programma en daarmee op nieuwe windparken in ontwikkeling. En over ervaringen om in deze omstandigheden toch het contact met initiatiefnemers van windparken te onderhouden.

Vervolgens deelde Jeroen Boerkamps (Directeur Greentrust Consultancy) zijn ervaringen over de druk op prijzen, onzekere levertijden en vertragingen bij (toe-)leveranciers van turbines. En afsluitend sprak Marc Schmitz (Managing Director Rabobank) over de uitdagingen rondom kredietwaardigheid van bedrijven en het afsluiten van Power Purchase Agreements.

Inhoudelijk deskundige energieprojecten en presentator Weero Koster (Directeur Aeolian renewable advisory services/Bestuurder StAK Windpark Zeewolde) zorgde voor een verdiepende discussie.

Lees meer over R-Meetings >>

Webinar 'Energieopslag in combinatie met zonne- en windenergie'

Eén van de grootste uitdagingen van de energietransitie is het laten aansluiten van vraag en aanbod van energie. Wind- en zonne-energie laten zich immers niet sturen. Dit vraagt om slimme, geïntegreerde oplossingen, waarvan energieopslag er één is. Maar, wat wordt er bedoeld met energieopslag? En hoe kan de agrarische sector hier, naast duurzame opwek, een rol in spelen?

Op donderdag 3 december organiseerde Windunie samen met Greenchoice een webinar speciaal voor Windunie leden over energieopslag, de verschillende manieren om energie op te slaan, de huidige trends en een vooruitblik naar de toekomst.

De focus van dit webinar lag bij de lithium-ion technologie en de conversie van elektriciteit naar waterstof en de kosten, opbrengsten en risico’s van deze technologieën.

Lees meer over energieopslag >>

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Info@Windunie.nl
030 753 3100