Jaaroverzicht 2020
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk

Trends en ontwikkelingen 2020

In 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat dertig Regionale Energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe duurzame elektriciteit op land opgewekt kan worden.

Windunie werkt aan energiesystemen in de RES'en

De grote vraag is daarbij of de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar zijn? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes. Windunie is actief betrokken bij de planvorming en lobby in de Regionale Energie Strategieën (de RES’en), zon-bij-wind-projecten en energieopslag.

Windunie ziet kansen bij lokale systeemintegratie en participatie

Windunie ziet de Regionale Energie Strategieën (RES’en) als belangrijkste plek waar de afspraken worden gemaakt voor het langjarige duurzame energiebeleid van Nederland. We leveren daar samen met lokale vertegenwoordigers van Energie Samen actief een bijdrage.

We zien kansen in een ‘geïntegreerde duurzame energie’ aanpak. Dat wil zeggen: een aanpak die gericht is op participatie van de lokale gemeenschap en oog heeft voor draagvlak, landschap, energielevering aan de omgeving, opslag van energie, gecombineerde wind-zonprojecten en het ondersteunen van de ‘van gas af’ ontwikkeling.

Door systeemintegratie kan zoveel mogelijk energie lokaal opgewekt en gebruikt worden

Daarnaast kijken we naar mogelijkheden en kansen voor geïntegreerde projecten. Voorbeelden daarvan zijn: installaties geschikt maken voor een kleinere of gedeelde aansluiting, elektriciteit omzetten in gas en/of elektriciteit opslaan in batterijen, warmte of koude. Door systeemintegratie kan zoveel mogelijk energie lokaal opgewekt en gebruikt worden.

Lokale systeemintegratie vergroot de samenhang en samenwerking tussen verschillende initiatiefnemers (burgerinitiatieven, grondeigenaren, ontwikkelaars, ondernemers, omwonenden) en regionale overheden.

Onze overtuiging is dat projecten die passen in deze visie, de komende jaren de grootste kans van slagen hebben.

Zon-bij-wind: toekomstbestendige kansen voor duurzame energie

Wij zien een aansluiting voor een zonneveld achter een windpark als een van de meest toekomstbestendige kansen voor duurzame energie. Windunie heeft jarenlange ervaring met windenergieprojecten en timmert ook stevig aan de weg op het gebied van zon.

Windunie ondersteunt bij energieopslagprojecten

Windunie wil haar leden ondersteunen bij het opzetten van energieopslagprojecten waar een duidelijke businesscase achter staat. Dit doen wij door de markt zorgvuldig te analyseren en betrouwbare partnerschappen af te sluiten. Op deze manier zijn Windunie en haar leden klaar voor de toekomst.

Vragen of meer weten over samenwerken met Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

info@windunie.nl
030 753 3100