Jaaroverzicht 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 3

Duurzaamheidsverslaglegging 2021

Dit is het eerste jaar waarin we verslag doen over een aantal duurzaamheidsaspecten binnen de bedrijfsvoering van Windunie. Aanleiding voor het toevoegen van duurzaamheidsverslaglegging over 2021 is de behoefte aan een meetinstrument bij een van de strategiepunten die we samen voor de komende jaren hebben vastgesteld, namelijk dat in ons handelen mens en planeet centraal staan.

LTO en Windunie

Dit strategiepunt komt voort uit een van de kernwaarden van Windunie. “We dragen bij aan de energietransitie. Door in ons handelen mens en planeet centraal te stellen is het mogelijk om een positieve duurzame impact te hebben.”

Door verslaglegging te doen met vanuit het bedrijfsbeleid relevante indicatoren uit de “GRI sustainability reporting standards” kunnen we het handelen, de voortgang en de impact van Windunie op milieu, sociaal en economisch gebied op die specifieke indicatoren inzichtelijk maken. We volgen de GRI richtlijnen nog niet tot op de letter, maar handelen in de geest ervan. Komende jaren gaan we duurzaamheidsverslaglegging uitbreiden. Gedurende dit proces staan we open voor vragen en constructieve opmerkingen van leden, medewerkers en samenwerkingspartners om het duurzaamheidsbeleid te kunnen verbeteren.

Windunie wil door duurzaamheidsverslaglegging en transparantie over het duurzaamheidsbeleid bijdragen aan duurzame ontwikkeling. Daarnaast kan Windunie door het rapporteren met de GRI standard haar bijdrage aan een of meer Sustainable Development Goals (7 en 12.2) laten zien en onderbouwen.

Dochterorganisatie Groenbalans heeft voor Windunie de Carbon Manager ingericht. Dit is een online tool die organisaties ondersteunt bij het opstellen van een CO2-footprint. Door de CO2-footprint krijgen we inzicht in onze CO2-uitstoot en dit biedt een start voor verdere reductiedoelstellingen de komende jaren.

“We dragen bij aan de energietransitie. Door in ons handelen mens en planeet centraal te stellen is het mogelijk om een positieve duurzame impact te hebben.”

De Carbon Manager is ontwikkeld om een nauwkeurige, betrouwbare en consistente analyse over de CO2-uitstoot van Scope 1, 2 en 3 te bieden, gecombineerd met een gebruiksvriendelijke en effectieve online tool.

Daarnaast komt de Carbon Manager ook tegemoet aan wet- en regelgeving voor CO2-rapportages, aan vragen van stakeholders en heeft als resultaat een CO2-footprint die standaard onderdeel uitmaakt van een duurzaamheidsbeleid. De tool rekent met meest recente en gestandaardiseerde CO2-emissiefactoren en biedt inzichtelijke en visuele rapportages.

In onderstaand figuur is de CO2-footprint van Windunie te zien over het jaar 2021.

Carbon Footprint Windunie

We gaan graag met u in gesprek

Ik nodig u uit om contact op te nemen over suggesties om de duurzaamheidsverslaglegging door Windunie nog beter te maken.

Axel Posthumus
Algemeen directeur

info@windunie.nl
030 753 3100