Jaaroverzicht 2021
Inhoudsopgave

HOME


samen halen we meer uit wind Terug naar Winduni.nl
Inhoudsopgave Volgend hoofdstuk
Hoofdstuk 8

Lobby en kennisdeling door Windunie 2021

Windunie vertegenwoordigt de belangen van haar leden bij politiek en belangenorganisaties. Want politieke beslissingen hebben vergaande invloed op ontwikkelmogelijkheden, subsidies en rendement.

Windunie komt met actieve lobby op voor haar leden

Vertegenwoordiging via de Nederlandse WindEnergie Associatie

Windunie is lid van Energie Samen en via deze koepel is Windunie aangesloten bij Nederlandse WindEnergie Associatie (NWEA). Zo zorgen wij ervoor dat we de belangen van onze leden in de politiek goed vertegenwoordigen. Dankzij onze deelname aan commissies en werkgroepen kunnen we medebepalen welke onderwerpen en onderbouwingen worden ingebracht.

NWEA is ook een organisatie waar alle informatie samenkomt en de leden elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen in de duurzame windenergiesector. Axel Posthumus zit in het dagelijks en algemeen bestuur van NWEA. Veronique Eldering coördineert alle lobby werkzaamheden binnen Windunie.In 2021 hebben we op lobbygebied veel voor elkaar gekregen.

Hieronder een aantal van de hoogtepunten:

  • Zonne- en windenergie is het juiste perspectief. Lees meer >> 
  • Lobby voor de windsector in de loop naar de verkiezingen. Lees meer >> 
  • Congestiegebieden in kaart brengen en input leveren aan netbeheerders. Lees meer >>
  • Modelovereenkomst cable pooling, exclusief beschikbaar voor leden van de brancheverenigingen NWEA (wind), Holland Solar (zon) en Energie Samen (energiecoöperaties). Lees meer >>
  • Dashboard veilig werken in de windsector. Lees meer >>
  • Succesvol in beroep tegen aanscherping effectuering blindvermogenseisen. Lees meer >> 
  • Oproep regering op om regierol te pakken, zodat zowel de industrie, de hernieuwbare elektriciteitssector als de netbeheerders weten wat wanneer nodig is. Lees meer >> 

Aansluiting bij NVDE

NWEA en Energie Samen zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Daarin wordt de lobby van de verschillende duurzame productiebranches (windenergie, zonne-energie, duurzame warmte etc.) gebundeld, afgestemd en uitgevoerd. Door de samenwerking met Energie Samen, heeft Windunie ook een link met de NVDE.

Aansluiting bij Holland Solar

Per 1 januari 2022 is Windunie bedrijfsonderdeel Zonunie Development lid van Holland Solar. Holland Solar is dé belangenbehartiger van de Nederlandse zonne-energiesector. Holland Solar beïnvloedt relevante besluitvorming en stuurt de agenda rond wet- en regelgeving en subsidies. De brancheorganisatie werkt samen met haar leden aan het informeren, verbinden en verder professionaliseren van de Nederlandse zonne-energiesector.

Energie Samen

In 2015 hebben voormalig PAWEX, REScoopNL en Windunie de krachten gebundeld om de onderlinge lobby binnen NWEA en andere gremia op elkaar af te stemmen. Vanaf 2019 voert Windunie lobby onder de vlag van Energie Samen, de brancheorganisatie voor duurzame energie-initiatieven van burgers. Er zijn zo’n 400 burgerinitiatieven voor duurzame energie in Nederland, waarvan een groot deel aangesloten is bij Energie Samen. Opgeteld zijn er al zo’n 160.000 leden bij Energie Samen aangesloten.

Energie Samen en Windunie werken nauw samen op het gebied van communicatie,  huisvesting en inhoudelijk. Energie Samen en Windunie bundelen hun krachten om de ambitie uit het klimaatakkoord, het streven naar 50% lokaal eigenaarschap bij duurzame energieprojecten, waar te maken door het slaan van een brug tussen de ambities van grondeigenaren, burgers, ondernemers en overheden in de regio’s.

Contacten met Economische Zaken en Klimaat

Windunie heeft goede contacten op alle ambtelijke niveaus met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Daardoor kunnen onderwerpen die belemmerend werken voor de projectontwikkeling snel worden opgepakt. Denk daarbij aan issues ten aanzien van de luchtvaart (hoogtebeperkingen), wetgeving op gebied van natuur en het betrekken van omwonenden.

Lerend platform Energie & Omgeving (LEO): kennis, verbinden en leren

Bij LEO ontmoeten professionals die zich bezighouden met de energietransitie elkaar. Zij delen hun kennis, achtergrondinformatie en best practices. LEO werkt met én voor betrokken bouwers aan de energietransitie en draagt bij aan het vergroten van de kennis over omgevingsmanagement. En dát draagt weer bij aan het versnellen van de energietransitie zodat we een grotere kans hebben in 2030 de Europese klimaatdoelen te behalen.

LEO is geïnitieerd door de energiesector, waaronder Windunie, in samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken. Eelco Bots zit in het bestuur van LEO. Als een van de initiatiefnemers van LEO zijn we trots op de bundeling van krachten in de energiesector om belanghebbenden en omwonenden te betrekken bij de besluitvorming over energieprojecten en op die manier de energietransitie te laten slagen voor iedereen.

Speciaal voor Windunieleden: lobby informatie op ‘Mijn Windunie’

Windunieleden kunnen inloggen op het speciale ledengedeelte ‘Mijn Windunie’ op de website van Windunie. Dit kan via het menu op de website. Click op ‘Mijn Windunie’ rechtsboven. U komt dan op de inlogpagina terecht. U kunt zich daar aanmelden met het bij ons bekende e-mailadres en wachtwoord.

Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuwe aanvragen op dezelfde inlogpagina. Bent u ingelogd, dan komt u op een aparte ‘ledenwebsite’ terecht. U kunt daar informatie inzien die speciaal voor leden bedoeld is. Daaronder vallen onder andere de data en agendastukken van de bijeenkomsten, de ledenlijst van de coöperatie en alle lobby stukken. Heeft u vragen over Mijn Windunie? Stuur ons dan een mail.

Vragen of meer weten over lidmaatschap of lobby door Windunie?

Neem gerust contact met ons op. We helpen u graag verder.

Communicatie@Windunie.nl
030 753 3100